CircularPSP
  02 Haziran 2023

CircularPSP “Ticarileşme Öncesi Tedarik Yolu ile Döngüsel, Yenilikçi, Koşullara Hızlı Uyum Sağlayan ve Kendini Yenileyebilen Belediyeler için Kamu Hizmeti Platformları” Projesi, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı tarafından fonlanan, Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TAGES A.Ş.’nin proje ortakları arasında bulunduğu bir döngüsel ekonomi projesidir.

Proje kapsamında İstanbul ile birlikte Berlin, Sandyford, Maribor, Londra, Guimaraes ve Stockholm olmak üzere 45 milyonu temsil eden 7 şehre yönelik, ortak bir vizyonla döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde yeşil ve dijital kamu hizmetleri kapsamında, yapay zeka temelli dil modelleri üzerine kurulmuş bir dijital platform geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmakla ve çözüm önerileri sunmakla ilgilenen kurumlara yönelik yaklaşık 5,64 Euro bütçeli bir ihale çağrısı başlatılacaktır. Projede satın alma yöntemi, rekabetçi Ar-Ge aşamalarını takiben bir Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP) olarak uygulanacaktır.

Bu kapsamda projenin tedarik sürecine hazırlık amacıyla, Türkiye tedarikçilerini hedefleyen Açık Pazar Araştırması etkinliğinde projenin amaçları, kapsamı ve PCP ve ihale süreçleri ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Etkinlik 7 Haziran 2023 tarihinde, 14:00-16:00 saatleri arasında online olarak yapılacaktır. Etkinliğe kaydolmak için linkte yer alan kayıt formununun (https://emp.onl/omc-istanbul) en geç 5 Haziran 2023’e kadar doldurması gerekmektedir. Etkinlik sunumları Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.

Benzer Haberler