COST Logo
  30 Mayıs 2023

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology- COST Association) Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını çalıştıkları alan özelinde COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal araştırmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye COST'un kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

COST Aksiyonları bünyesinde yer alan Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) üyeleri COST üyesi ülke koordinatörlükleri tarafından seçilmektedir. Yönetim Komitesi üyeleri Türkiye'de TÜBİTAK tarafından COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda belirlenmektedir. COST’un değişen süreç ve uygulamaları doğrultusunda TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle güncellenmiştir.  

Güncel kurallara ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Haberler