CSP, ENPED, SOLAR
  11 Kasım 2021  - 11 Kasım 2021  /   Çevrimiçi

Ufuk2020 kapsamında desteklenen CSP, ENPED ve SOLAR COFUND 2 Era-Net projeleri kapsamında açılan çağrılar hakkında 11/11/2021 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. İlgili çağrıların kapsamı aşağıda verilmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen araştırmacıların katılımı beklenmektedir.

Kayıt yaptırmak için tıklayınız*.

Tarih: 11 Kasım 2021

Saat: 10.00 – 12.30

Yer: Çevrimiçi

CSP ERANET COFUND projesinin amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. İlgili proje altında açılan çağrı kapsamında “Gelişmiş doğrusal Fresnel güneş enerjisi teknolojisi”, “Merkezi alıcı sistemli (eritilmiş tuz) parabolik oluk kolektörler”, “Silikon yakıtlı parabolik oluk kolektörleri”, “Açık hacimsel hava alıcı teknolojisi”, “Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi”, “Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri”, “Çok kuleli ışın sistemi” ve “Gelişmiş termal enerji depolama” konularında destek sağlanacaktır. Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. JPI Urban Europe insiyatifi  altında açılan çağrı kapsamında “İklim nötrlüğüne yönelik pozitif enerji bölgeleri: mevcut kentlerin dönüştürülmesi” ve “Pozitif enerji bölgelerin gerçekleştirilmesi: süreç yeniliği ve iş modelleri” konularında destek sağlanacaktır.  Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için  adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası çağrı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi 2021 yılı çağrısı kapsamında “gelişmiş endüstriyel PV teknolojileri”, “gelişmekte olan PV teknolojileri”, “Bina ve altyapıya entegre PV teknolojileri” ve “PV santrallerinde performans artırıcı teknolojleri” konularında destek sağlanacaktır.  Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine  sayfasından ulaşabilirsiniz.

PROGRAM

10.00 – 10.05: Açılış

10.05 – 10.35: CSP Era-Net Cofund 2021 Yılı Çağrısı – Çağrı YILDIRIM, Bilimsel Programlar Uzmanı

10.35 – 11.05: ENPED Çağrısı – Dr. Hanife TUZCUOĞLU, Bilimsel Programlar Uzmanı

11.05 – 11.35: Solar Cofund 2 2021 Yılı Çağrısı – Dr. M. Kaan KARAÖZ, Bilimsel Programlar Başuzmanı

11.35 – 12.05: 1071 Program Tanıtımı – Ersin Turan, Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

12.05 – 12.30: Soru Cevap

*Etkinliğin çevrim içi giriş bilgileri ve bağlantısı etkinlik tarihinden 1 gün önce yine e-posta aracılığıyla paylaşılıyor olacaktır.

Benzer Haberler