EIT Deep Tech Talent
  29 Mart 2023

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) Derin Teknoloji Yetenek Girişimi (Deep Tech Talent Initiative), 2025 yılına kadar bir milyon araştırmacıya derin teknoloji becerileri ve girişimcilik konularında eğitimler sunmayı planlamaktadır. EIT, geleceğin endüstrilerinin ön saflarında yer alan yenilikçilik başlıklarında eğitimler ve kurslar programlamak için tüm ağını bir araya getirmekle birlikte bu ağın içerisine yeni paydaşlar ekleyerek Derin Teknoloji Yetenek Girişimi’ni geliştirmeye devam etmektedir. Programın uzun vadede hedefi, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeni tarımsal gıda sistemleri oluşturmak, daha yaşanabilir şehirler inşa etmek ve daha fazlası için inovasyonun oluşturulabileceği alanlara yol açarak, geliştirilen inovasyon sayısını artırmaktır.

Bu minvalde EIT, derin teknoloji eğitim programlarını şekillendirmek ve yürütmek için derin teknolojiye dahil olan veya ilgilenen kuruluşları Derin Teknoloji Yetenek Girişimine katılmaya davet ediyor.

Girişime dahil olabilecek kurum/kuruluşlarla ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde açıklanmış:

· Eğitim ve öğretim kursları sunan ve yeteneklerin geliştirilmesinden ve yeniden beceri kazandırılmasından doğrudan sorumlu olabilecek eğitim ve öğretim kurumları.

· Derin teknoloji kullanan veya geliştiren ve şirket içi eğitim, mentorluk, açık inovasyon yarışmaları ve diğer destek araçlarını sunabilen işletmeler.

· Derin teknoloji eğitim ve öğretimini finanse etmek de dahil olmak üzere derin teknoloji yeniliğini finanse eden risk sermayesi şirketleri veya melek yatırımcılar gibi finansman ortakları.

· Kamu kurumu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi paydaşlar/bilgi çoğaltıcıları.

Derin Teknoloji Yetenek Girişimine dahil olarak kurslar verebilmek ve daha fazla bilgi için lütfen bağlantıyı takip edin.

Derin Teknoloji Yetenek Girişimi Platformunda yer alacağına dair yeni taahhüt veren kuruluşların duyurusu için ise lütfen bağlantıyı takip edin.

Derin Teknoloji Yetenek Girişimi Platformu kapsamında verilen kurslarla ilgili daha fazla bilgi için ise bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Benzer Haberler