Destek ve Ödül Programları- Duyuru
  21 Ekim 2022

Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında sağlanan ödül ve desteklerin faydalanıcısı konumunda bulunan tüzel kişilerden vakıf, dernek, birlik, sandık, vb. teşekküllere ödeme yapılabilmesi ile ilgili hukuki düzenlemeler 5072 ve 5018 sayılı kanunlar ile sair mevzuata göre açıklanmış, yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere değinilmiştir.

Bu kapsamda, bir süredir yürütülmekte olan hukuki süreç tamamlanmış olup 20.10.2022 tarihi itibariyle, söz konusu destek ve ödül programlarının bahsi geçen teşekküllere başvuruya kapatılmasına, ödül almaya hak kazanmış ancak ödül tutarı kısmen veya tamamen ödenmemiş bulunanların kalan ödül tutarının ödenmemesine, halihazırda destek ve ödüllere başvurmuş ancak değerlendirme süreçleri henüz tamamlanmamış bulunanların desteklenmemesine karar verilmiştir.

Benzer Haberler