26 Mayıs 2022

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-Bilim Vakfı (ECOSF) ve Pekin Teknoloji ve İşletme Üniversitesi (BTBU) Ortak Eğitim Merkezi tarafından 8-9 Haziran 2022 tarihlerinde “Kuşak ve Yol Ülkelerinde Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yolları” başlıklı çevrimiçi bir eğitim programı düzenlenecektir. Söz konusu eğitim programı kapsamında, düşük karbona geçiş için uygulanabilir seçenekler, en iyi uygulama örnekleri, başarı öyküleri, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik eden politika ve programların uygulanmasındaki engeller ve ülkeler arasında anahtar endüstriyel sektörlerde potansiyel işbirlikleri gibi konu başlıkları ele alınacaktır.

İlgili eğitim programına 6 Haziran 2022 tarihine kadar http://www.ecosf.org/signup.aspx  adresinden kayıt yapılabilmekte ve programın ayrıntılarına http://ecosf.org/Industrial-Decarbonisation adresi üzerinden erişilebilmektedir.

Benzer Haberler