09 Temmuz 2018

ECSEL Ortak Girişimi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılışı ilan edilen 2018 yılı çağrısında 1. aşama değerlendirmeleri sonucu başarılı olan proje teklifleri için 2. aşama başvuruları başladı.

Birinci aşamaya sunulan uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirilmiş olup başarılı bulunan projeler ikinci aşama başvurusuna davet edilmiştir. Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusu (Full Project Proposal), koordinatör tarafından 20 Eylül 2018 tarihine kadar “Participant Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlara ulaşmak için lütfen https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 adresini ziyaret ediniz.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek. 2. Aşama için ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecek:

 • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan KOBİ ve Sanayi Kuruluşları TÜBİTAK tarafından 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.  2.aşama uluslararası değerlendirme sonucu başarılı olduğu takdirde sonuçların açıklanmasını müteakip en geç1 ay içerisinde PRODİS üzerinden TEYDEB-1509 başvurusu  yapılması beklenmektedir. 
 • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri; TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.  Uluslararası başvurunun yanı sıra ayrıca TÜBİTAK’a 27 Eylül 2018 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ECSEL ikinci aşama başvurusunun iletilmesi gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları” altında “ECSEL-2018 2. Aşama” olarak yer almaktadır. Başvurunun ıslak imzalı halinin ise 04 Ekim 2018 tarihine kadar TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürülüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" maksimum destek miktarı kuralından farklı ve ECSEL-2018 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe için üst limit bulunmamakla birlikte (PTİ ve kurum hissesi dahil olacak şekilde) , projelere verilecek bütçe miktarı çağrı bütçesi ile sınırlıdır.

 

ECSEL 2018 TÜBİTAK Ulusal Çağrı Takvimi:

27 Eylül 2018            : İkinci aşama ARDEB-1001 proje önerisi online başvurusu için son gün (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri)

04 Ekim 2018            : İkinci aşama ARDEB-1001 başvurularının basılı kopyalarının, eksik belgelerin tamamlanarak ARDEB’e teslimi için son gün

 

ECSEL 2018 Uluslararası Çağrı Takvimi:

20 Eylül 2018      : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Kasım 2018          : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

İRTİBAT NOKTALARI:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları:

Ezgi BENER:

E-Posta:ncpict@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 1785

Utku ÇETİN:

E-Posta:ncpict@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 1775


TEYDEB 1509 Destek Programı:

Dursun Can OZCAN

E-Posta: can.ozcan@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 9465

Ahmet TÜMAY

E-Posta: ahmet.tumay@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 9407


ARDEB 1001 Destek Programı:

Altuğ ÇİL

E-Posta: altug.cil@tubitak.gov.tr 

Telefon: 0312 298 1227

Nuri ÖZDEMİR

E-Posta: nuri.ozdemir@tubitak.gov.tr 

Telefon: 0312 298 1184


ECSEL Hakkında:

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimleri'nden biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU), elektronik komponent ve sistemler konularında, önemli uygulama (akıllı ulaşım, akıllı sağlık, enerji, dijital sanayi, dijital yaşam vb.) ve önemli teknoloji (sistem ve komponentler, birlikte çalışabilirlik, güvenlik-güvenilirlik, hesaplma sistemleri, elektronik komponenet ve sistemler b.) alanlarında faaliyet göstermektedir. Pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir.

Avrupa Komisyonun 173 Milyon Avro ile katkı sağladığı 2018 Çağrısına Türkiye’nin de yer aldığı 25 ülke katılmaktadır. Ulusal katkılar ile çağrı toplam bütçesi 278 Milyon Avro olup, Türkiye ise ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

ECSEL programına, uluslararası çağrı başvuru sistemi olan “Participant Portal” üzerinden online olarak proje başvurusu yapılmaktadır. Ülkemiz araştırmacılarının, çağrı ortağı ülkelerdeki kuruluşlarla oluşturdukları konsorsiyum ile büyük ölçekli proje önerilerini sunması beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir.

Projeye katılan ülkeler şöyledir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

Key Applications:

 1. Transport and Smart Mobility
 2. Health and Well-being
 3. Energy
 4. Digital Industry
 5. Digital Life

Essential Capabilities:

 1. Systems and Components: Architecture, Design and Integration
 2. Connectivity and Interoperability
 3. Safety, Security and Reliability
 4. Computing and Storage
 5. ECS Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing

Benzer Haberler