EFECS 2022
  13 Aralık 2022

24-25 Kasım 2022 tarihlerinde Hollanda/Amsterdam’da Aeneas Ortaklığı, EPoSS Platformu ve Inside Sanayi Ortaklığı tarafından düzenlenen EFECS 2022 (Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Forumu) etkinliğinde; iki gün boyunca oturumlar halinde Avrupa Komisyonu, Key Digital Technologies Ortaklığı, 6G Smart Networks and Services Ortaklığı, Connected, Cooperative & Automated Mobility (CCAM) Ortaklığı, Innovative Health Initiative Ortaklığı ve EuroHPC Ortaklığı’nda görevli uzmanlar tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirilmiş, katılımcıların konu özelinde sorularının yanıtlanması amaçlanmıştır. Mikro-elektronik, yarı iletken ve ilgili ekipmanların ürün tasarımını ve üretimini gerçekleştiren, aynı zamanda ilgili Ortaklıklarda yönetim rolleri üstlenen katılımcıların bir araya geldiği paneller de etkinlik ajandasında yer almıştır.

Desteklenmeye hak kazanan ve çalışmaları devam eden, KDT Ortaklığı’nın öncülü ECSEL Ortaklığı’na ait 54 proje ise kurdukları stantlar aracılığıyla katılımcılara bilgi sunmuşlardır. Ayrıca, 2023-2024 çağrı dönemi özelinde proje fikirleri bulunan katılımcılar tarafından da sunumlar gerçekleştirilmiştir. PENTA, EURIPIDES² ve KDT Ortaklığı tarafından sosyal ve teknolojik başarımlarından dolayı takdir gören projelere ise ödülleri takdim edilmiştir. 

EFECS 2022 boyunca oturumlarda gerçekleştirilen sunumlara; EFECS 1. Gün ve EFECS 2. Gün adreslerinden erişim sağlayabilir, Ufuk Avrupa ve ilgili Ortaklıklarda projelerini gerçekleştirmek üzere partner arayan kuruluşların duyurularına, tanıtım dokümanlarına ve iletişim bilgilerine ECS Collaboration Tool · Community adresinde profil oluşturduktan sonra, ECS Collaboration Tool · Ideas sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler