Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Eylül 2023 çağrı kesim tarihli EIC Geçiş Açık ve Geçiş Stratejik Öncelik Çağrısı toplamda 257 başvuru almıştır. 
  12 Ekim 2023


Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Eylül 2023 çağrı kesim tarihli EIC Geçiş Açık ve Geçiş Stratejik Öncelik Çağrısı toplamda 257 başvuru almıştır. 
EIC Geçiş Açık Çağrısı için 26 farklı ülkeden 162 proje teklifi, toplamda €393.5 milyon bütçe talebiyle sunulmuştur.
EIC Geçiş Stratejik Öncelik Çağrısı için 23 ülkeden 95 teklif, toplamda €229.2 milyon bütçe talebiyle sunulmuştur. 
Şu anda proje teklifleri değerlendirme aşamasındadır ve projeler 2024 baharında başlayacaktır.


EIC Geçiş Programı ile;
•    Özgün bir teknolojinin laboratuvar ve ilgili uygulama ortamlarında olgunlaşması ve doğrulanması ve/veya
•    Yenilik fikrinin gelecekteki ticarileştirilmesine yönelik bir iş gerekçesi ve iş modelinin geliştirilmesi
amacıyla laboratuvar ortamındaki deneysel ilke kanıtının ötesine geçen yenilik faaliyetleri desteklenmektedir.


EIC Geçiş Programıyla, laboratuvardaki deneysel ilke kanıtlama çalışmalarının ötesine geçen yenilikçi faaliyetler desteklenir. Proje kapsamında geliştirilen teknolojinin laboratuvardan ilgili uygulama ortamlarına (prototip oluşturma, formülasyon, modeller, kullanıcı testleri veya diğer doğrulama testlerinden yararlanarak) geçişi için gerekli olgunlaştırma ve doğrulanma çalışmalarının yanı sıra ticarileşmeye yönelik sürdürülebilir bir iş modelinin geliştirilmesi de desteklenmektedir. Önerilen faaliyetler, öncül projede elde edilen sonuçlar üzerinde daha fazla teknoloji geliştirme içermeli ve yenilik fikrinin piyasadaki gelecekteki başarı şansını artırmak için kullanıcı merkezli olarak kurgulanmalıdır. EIC Geçiş projeleri, teknolojinin olgunluk seviyesine bağlı olarak, (THS 4'ten 5 ila 6'ya kadar) hem teknoloji hem de piyasa/iş geliştirmeyi dengeli bir şekilde ele almalıdır. 


Bir EIC Geçiş projesinden beklenen çıktılar şunlardır:
•    amaçlanan uygulama için etkili olduğu kanıtlanmış bir teknoloji
•    bir iş modeli, bu iş modelinin doğrulanması ilk doğrulaması ve pazara erişimini sağlayacak bir iş planı. Ayrıca, EIC Geçiş projesinde üretilen fikri mülkiyetin resmi olarak yeterli bir şekilde korunması da beklenmektedir.
Projelere, bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmektedir.

 Proje önerisi, programın gerekliliklerine uygun bir projede elde edilmiş sonuçlara (ispatlanmış ilke kanıtı) dayanmalıdır. 2023 yılı için uygun görülen proje türleri şunlardır:
•    EIC Kılavuz (Pathfinder) projeleri (EIC Pilot Programı süresince desteklenmiş olan Kılavuz (Pathfinder), Horizon 2020 FET-Open ve FET-Proactive projeleri de dâhildir)
•    FET Flagship çağrılarında desteklenen projeler (FET Çalışma Programı çerçevesinde açılan ERANET Çağrıları da dâhildir)
•    ERC (European Research Council – Avrupa Araştırma Konseyi) Kavram Kanıtı (Proof of Concept) projeleri
•    Avrupa Savunma Fonu (EDF), (Savunma Araştırmalarına İlişkin Hazırlık Eylemi, araştırma projeleri dahil), ancak yalnızca özel olarak sivil uygulamalara odaklanan teklifler için (ikili kullanım dahil)
•    EIC Geçiş Stratejik Öncelik çağrılarına uyması halinde; Ufuk 2020 veya Ufuk Avrupa Programı'nda desteklenmiş bütün projeler
EIC Geçiş Programı’na dair başvuru tarihleri ve Stratejik Öncelik Çağrıları EIC Çalışma Programı 2024'te duyurulacaktır.
 

Benzer Haberler