Energy Storage
  18 Nisan 2023

EIC Hızlandırıcı; ölçeklenme potansiyeline sahip, yeni bir pazar oluşturma veya mevcut pazarı sarsma potansiyeli olan yenilik fikrini hayata geçirmek isteyen firmaları veya kişileri destekleyen Ufuk Avrupa programıdır. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 5'ten 8'e kadarki geliştirme faaliyetleri için 2,5 milyon Avro'ya kadar hibe sağlanmaktadır. Hibeye ilaveten Avrupa Komisyonu başarılı firmalara 15 milyon Avro'ya kadar yatırım sermayesi desteği sunabilmektedir. 

Programa KOBİ'ler tek başlarına başvuru yapmaktadırlar. 

Programa herhangi bir konu kısıtı olmadan başvuru yapılabildiği gibi Avrupa'nın öncelikleri çerçevesinde her yıl değişen Hızlandırıcı Stratejik Öncelik başlıklarında da projeler önerilebilmektedir. 2023 yılı için belirlenmiş 7 stratejik öncelik alanından bir tanesi de "Energy Storage".

Bu stratejik öncelik başlığı ile ilgili detaylı bilgilere ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bilgi günü kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler