EIT
  22 Temmuz 2022

Başvuru için son tarih 31.08.2022

EIT Kentsel Hareketlilik, EIT Hammaddeler, EIT İklim-KIC, EIT Gıda ve EIT İmalat döngüsel ekonomide yaratıcı düşünce süreçleri ve yeniliklerin gelişmesi için uygun ortamlar oluşturmak üzere güçlerini EIT Döngüsel Ekonomi Topluluğu (EIT Circular Economy Community) altında birleştirerek 01.06.022-31.08.2022 tarihleri arasında başvuruya açık kalacak DöngüselEkonomi Ödülü için çağrıya çıkmıştır. Detaylı bilgi için Çağrı Dökümanı’nı inceleyebilirsiniz.

Tematik Alanlar

EIT Topluluğu Döngüsel Ekonomi Ödülü, tanımlanan dört tematik alanda çözümlere sahip girişimcileri ve KOBİ'leri belirlemeyi amaçlamaktadır:

Alan 1: Yeni Döngüsel İş Modelleri (aşağıdaki iki spesifik alanda):

  • Ürünlerden hizmetlere: Bu model, yerleşik “satın al ve sahip ol” yaklaşımına bir alternatiftir ve ödünç verme, kiralama veya kullanım için ödeme sözleşmelerini içerir. Müşterinin ürünün kendisini satın almak yerine bir hizmeti veya istenen sonucu satın almasına olanak tanır.
  • Paylaşım ekonomisi: Paylaşım ekonomisini tanımlayan temel özellik işbirliğidir. Tüketicilerin boş zamanlarını azaltarak ve mal ve hizmetlere erişimi artırarak ürünlerin kullanılmayan potansiyelinden yararlanma fırsatı yaratır.

Alan 2: Döngüsel Ekonomi Değerlendirme Metodolojileri: Döngüsel ekonomiyi genel bir perspektiften veya kritik hammaddeler, inşaat, gıda gibi belirli sektörlerde izlemek ve/veya ölçmek için yeni metodolojik yaklaşımlar.

Alan 3: Lojistik Dahil Atık Değerlendirme: Lojistiği geliştirmek için dijital çözümler dahil kritik hammaddeler, inşaat, gıda gibi belirli sektörlerde atık değerlendirme için yeni fikirler ve yaklaşımlar.

Alan 4: Dijital Ürün Pasaportları: Sürdürülebilir ürünlerin uygulanmasını desteklemek ve malzeme izlenebilirliğini geliştirmek için verimli bir araç olarak Dijital Ürünler Pasaportları alanındaki yeni fikirler ve gelişmeler.

 

Önemli Tarihler

  • Çağrı açılışı: 01.06.2022
  • Çağrı kapanışı: 31.08.2022, 23:59 CET
  • Seçim prosedürü: Eylül 2022
  • Sonuçların bildirilmesi: Ekim 2022 ortası

 

Fonlama Olanakları

Alan başına 15.000 Avroya kadar EIT finansmanı tahsis edilmiştir.

Ek olarak, kazananlar, katılımcı EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları tarafından iş destek ve hızlandırma (business support & acceleration services) hizmetlerine başvurabilir.

Proje Başvuruları

Başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir:

  1. Çevrimiçi başvuru: Başvuru sahipleri, fikirlerinin detaylarını, ele aldıkları sorunları (pazar ihtiyaçları), teknolojik çözüm, yenilik, ekip kompozisyonu ve uzmanlık, tahmini pazara sunma süresini içeren bir çevrimiçi başvuru formu sunmalıdır.

Başvuru linki: https://webportalapp.com/sp/login/cep2022

  1. 2. Katılan her bir EIT KIC'den (EIT Hammaddeler, EIT İklim-KIC, EIT Gıda, EIT Kentsel Ulaşım ve EIT Üretim) bir temsilciden oluşan bir uzman paneli, başvuruları ödülün temel amaçlarına uygun olarak değerlendirecektir. Bu seçimi geçen en iyi 8 başvuru, fikirlerini jüriye sunmaya davet edilecektir.
  2. 3. Sunum (Pitching) yarışması : Kısa listeye kalan adaylar, katılan her KIC'den bir temsilciden oluşan jüri paneline (çevrimiçi) sunum yapacaktır.

 

Önemli Dökümanlar

EIT Community Circular Economy Prize Çağrı Başvuru Kılavuzu

 

İletişim detayları

  • Çağrı websitesi: https://www.eit-circulareconomy.eu/calls-events/

Benzer Haberler