2021 Yılı Gıdanın Geleceği Konferansı
  23 Kasım 2021

EIT Food yıllık etkinliği olan Gıda Konferansının Geleceği, bu yıl hem fiziksel hem de sanal hibrit bir formatta düzenlenecektir. Gıdanın Geleceği Konferansı, AB'nin tarım-gıda sektöründeki en acil sorunları ve çözümleri tartışmak ve gelecekteki kalkınma için bir iz bırakmak için üst düzey bir forumdur.

Etkinlik, farklı geçmişlere sahip kilit paydaşların katılımıyla gerçekleşecektir. Özellikle Gen-Z'den bir gençlik paneli, seslerini duyuracak ve devralmak istedikleri gıda sistemi için vizyonlarını iletecek ve gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. BM Gıda Sistemi Zirvesi'nin içgörülerine dayanarak; katılımcılar yenilenebilir tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, döngüsel gıda sistemleri ve sürdürülebilir gıda etiketleme gibi alanlardaki zorlukların ele alınmasında inovasyonun rolünü tartışacaklardır.

Gerçekten geçişin itici gücü olan çiftçilerin, bu fonksiyonu yerine getirebilmeleri için gerekli olan eğitim ve öğretimin rolüne özellikle vurgu yapılacaktır. Bu süreç, bilinçli tüketicilerin pazar taleplerinin oluşturulması ve bu taleplerin inovatif çözümlerin geliştirilmesine önayak olması için kritik öneme sahiptir.

30 Kasım'da hem sanal hem de fiziksel olarak ve 1 Aralık'ta tamamen sanal bir formatta gerçekleştirilecek olan Gıdanın Geleceği Konferansı, tarımsal gıda sektöründeki herhangi bir aktör için önemli bir etkinliktir. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıt bağlantısı için tıklayınız.

Benzer Haberler