EIT RawMaterials Accelerator
  07 Mart 2022

EIT Ham Maddeler Hızlandırıcı Programı’na Başvurun!

EIT Ham Maddeler Hızlandırıcı Programı, EIT Ham Maddeler ağının tedarikçisi ve belki de gelecekteki ortakları olmak için yeni start-up’ları yakalamayı ve onlara rehberlik etmeyi amaçlar.

EIT Ham Maddeler Hızlandırıcı Programı 3 fazdan oluşur: Keşfet (Explore), İnşa et (Build) ve Büyüt (Grow).

Her aşamanın belirli hedefleri, süreçleri ve finansman planları vardır. Bu kapsamda sağlanacak destek, bireysel ve grup koçluğu, fon sağlama ve start-up'ları yerel ve ulusal ekosistemlerine yerleştirmeyi içerir.

2022'de programa katılmak için iki grup veya fırsat olacaktır. İlk grup, 8 Nisan 2022, 17:00 (CET)’ye kadar başvuruda bulunmaya davet edilmektedir. Faz 1 için finansman tutarı 10 000 Avro; Faz 2 ve Faz 3 için ise toplam 80 000 Avro’dur.

1. FAZ: EXPLORE Hammadde pazarı segmentlerinde iş modeli için konsept kanıtı oluşturun.

2. FAZ: BUİLD Müşteri ihtiyaçlarını doğrulayın ve iş varsayımlarını teyit edin.

3. FAZ: GROW İşletmenizi lansmana hazırlayın.

Tematik Kapsam

Mineraller, metaller ve gelişmiş malzemeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmada kilit unsurlardır. Bugün, Avrupa'da en yararlı hammaddelerin yalnızca bir kısmı üretilmektedir. Bu durum, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla, geri dönüşüm, ikame, işleme, madencilik ve keşifte inovasyon yoluyla değiştirilebilir.

Döngüsel Ekonomi:Döngüsel ekonomi kavramlarını uygulayan çözümler ve iş modelleri

Ürünlerde kritik ve toksik maddelerin ikamesi ve optimize edilmiş performans:Kilit endüstrilerde daha düşük miktarlarda kritik veya toksik malzemelerin ikame edilmesini veya kullanılmasını mümkün kılan yeni teknolojiler veya hizmetler

Geri dönüşüm:İkincil kaynaklardan ve geri dönüşümden malzeme temini için teknolojiler ve çözümler

Mineral ve metalurjik süreçler:Mineral ve metal işleme ve iyileştirilmiş malzeme üretimi için teknolojiler ve çözümler

Geleceğin Madenciliği:Daha verimli, sorumlu ve sürdürülebilir modern madencilik için teknolojiler ve çözümler

Arama:İyileştirilmiş ve yeni maden arama için teknolojiler ve çözümler

 

EIT Ham Maddeler Hızlandırıcı Programı hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler