HEI EIT
  10 Kasım 2022

EIT HEI Initiative, yükseköğretim kurumlarını girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirecek etkinlikler tasarlamaya davet ediyor.


Konu çağrı, ilk kez Pilot Çağrı ve ikinci teklif çağrısından hem yeni kuruluşlara hem de mevcut ortaklara açıktır. Çağrı ile, 1. Aşama (Mayıs-Aralık 2023) için 350.000 Avro’ya kadar ve 2. Aşama (Ocak-Temmuz 2024) için 400.000 Avro'ya kadar olmak üzere toplamda maksimum 750.000 Avro ile 16 projeyi seçilecektir.
Seçilen konsorsiyumlardan beklentiler:
-    derin teknoloji yetenek geliştirme faaliyetlerinin entegrasyonu yoluyla yenilik kapasitesini nasıl oluşturacaklarını belirtmeleri,
-    uygulamalarının "Deep Tech Talent Initiative" ile nasıl uyumlu olduğunu göstermeleri ve derin teknoloji inovasyonuna katkıda bulunmalarıdır.


Deep Tech Talent Initiative'in hedefi, 2025 yılına kadar tüm Avrupa yetenek ve beceri geliştirme programları aracılığıyla en az 1 milyon derin teknoloji yeteneği yetiştirmektir. İleri malzeme ve üretim, yapay zeka, biyoteknoloji, blok zinciri, robotik, havacılık, fotonik, elektronik, kuantum hesaplama, sürdürülebilir enerji ve temiz teknoloji gibi derin teknoloji alanlarında çalışan yüksek büyüme gösteren şirketlerin operasyonlarını ve Avrupa’nın işgücünü genişletecektir.

 
EIT HEI Initiative'in üçüncü çağrısının ve Deep Tech Talent Initiative'in amaçlarının yakın uyumu göz önünde bulundurulduğunda; ilgili çağrıdan seçilen projelerdeki tüm kuruluşlar, Deep Tech Talent Initiative Pledge'e katılmak için resmi bir ilgi beyanı sunacaktır.


Derin teknoloji etkinliklerine örnekler:
• derin teknoloji alanlarını ders müfredatına entegre etmek;
• derin teknoloji kuruluşlarını ve yeniden yapılandırmalarını desteklemek;
• derin teknoloji yeniliklerinin pazara sunulmasını kolaylaştırmak.

Üçüncü teklif çağrısı için başvuru sistemi 17 Kasım 2022'de açılacaktır.


Daha fazla bilgi için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Benzer Haberler