EIT Manufacturing 2023 Call for Proposals
  04 Mart 2022

EIT İmalat 2023 Yılı Çağrıları, İnovasyon, Eğitim ve Bölgesel İnovasyon Programı alanlarındaki faaliyetler için proje önerilerine açılmıştır. Proje önerileri, EIT İmalat’ın genel vizyonu, misyonu ve temel performans göstergeleri ile uyumlu olmalıdır.

Proje önerileri, EIT İmalat’ın aşağıda verilen 2023 Yılı Çağrı Temalarından en az birine katkıda bulunmalıdır.

▪ İnsan merkezli fabrikalar için otomasyon

▪ Esnek üretim için işbirlikçi robotlar ve çözümler

▪ Döngüsel ve yeşil üretim için akıllı teknolojiler

▪ Üretim sistemleri için yapay zeka ve dijital ikizler

EIT İmalat’ın her faaliyeti (İnovasyon, Eğitim ve Bölgesel İnovasyon Programı alanlarındaki faaliyetler)  EIT İmalat’ın Ortaklarından, yani Üyelerden ve Bağlantılı Üçüncü Taraflarından ve Faaliyet Ortaklarından oluşan bir girişimci ekip tarafından yürütülmelidir. Ortak olmayan kuruluşlar da katılabilir ve katılmayı amaçladıkları faaliyet önerisi finansman için seçilirse Faaliyet Ortağı statüsüne atanırlar.

Çağrıya katılan tüm kuruluşlar (yani Bağlantılı Üçüncü Tarafları dahil EIT İmalat Üyesi, Faaliyet Ortağı, Ortak-olmayan kuruluş) için 2023 çağrısındaki yıllık toplam maksimum EIT finansmanı 1.500.000 €'dur.

Çağrı dokumanı için lütfen tıklayınız.

Genel çağrı süreci, EIT tanımları ve gereksinimleri ile ilgili sorularınızı CfPSupport@eitmanufacturing.eu  adresine iletilebilirsiniz.

İnovasyon, Eğitim ve Bölgesel İnovasyon Planı Faaliyetleri özelindeki sorularınız için aşağıdaki kişilerle iletişime geçebilirsiniz:

İnovasyon: Xavier Baillard, innovation@eitmanufacturing.eu

Eğitim: Carolina Torregrosa G., carolina.torregrosa.gallo@eitmanufacturing.eu

Bölgesel İnovasyon Programı: Panagiota Tsarouchi, ris@eitmanufacturing.eu

 

Benzer Haberler