call
  22 Mart 2023

Ufuk Avrupa Programı Kurumsallaşmış Ortaklıklarından olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT) çatısı altındaki yenilik topluluklarından olan ve sürdürülebilir enerji odağında faaliyetlerini yürüten EIT Innoenergy tarafından 2023 yılı boyunca açık kalacak bir çağrı duyurulmuştur.

Söz konusu çağrı, Ufuk Avrupa Programına taraf olan tüm ülkelerde yerleşik, ölçeklenebilir iş modelleri ve/veya yıkıcı teknolojilerle etki yaratmayı hedefleyen start-up ve şirketlere açık olup bu kapsamda üçüncü taraflara finansal destek sağlanacaktır. Çağrının temel amaçları arasında:

 • Enerji değer zincirindeki maliyetleri azaltmak,
 • CO2 emisyonlarını azaltmak,
 • Enerji sisteminin güvenli bir şekilde çalışabilirliği,
 • Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama,
 • Yeni meslekler ve iş kolları oluşturma,
 • Rekabeti iyileştirme yer almaktadır.

Çağrı kapsamında yedi tematik alan belirlenmiştir:

 • Ulaşım ve mobilite için enerji,
 • Enerji depolama,
 • Yenilenebilir enerji,
 • Akıllı bina ve şehirler,
 • Enerji verimliliği,
 • Döngüsel ekonomi,
 • Akıllı elektrik şebekeleri
 • Sürdürülebilir enerji alanındaki diğer inovatif faaliyetler

Çağrı kapsamında desteklenecek olan start-up’ların:

 • Yukarıda bilgileri verilen 7 tematik alandan birinde halihazırda piyasada bulunan ve pazar ihtiyacını karşılayan bir iş fikrine, kanıtlanmış prototipe, kavram kanıtına veya ürün/hizmete sahip olması,
 • Projeye tam zamanlı ekip ayırması,
 • Sunduğu projenin ortalama pazara sunma süresinin (ilk gelir eldesi) 2 yıl olması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında başvuruda bulunacak şirketlerin başvuru aşamalarında yasal olarak kurulmuş olma şartı aranmamaktadır.

Başvuruda bulunacak olan şirketlerin işlemleri, ürünleri ve/veya hizmetlerinin, EIT InnoEnergy Temel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG'ler) en az birine olumlu katkıda bulunuyor olması istenmektedir. Bu hedefler:

 • SDG7 Uygun fiyatlı ve temiz enerji
 • SDG8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • SDG9 Endüstri, inovasyon ve altyapı
 • SDG11 Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
 • SDG12 Sorumlu tüketim ve üretim
 • SDG13 İklim eylemi olup detayları EIT InnoEnergy sitesinde mevcuttur.

2023 yılı boyunca açık kalacak olan çağrıya ilişkin başvurular, 3 aylık belli dönemlerde kapanacak ve akabinde bahse konu kapanış tarihi kapsamında yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar her kapanış tarihinden 1 ay sonra başvuru sahiplerine mail ile duyurulacaktır.

Kapanış (cut-off) tarihleri:

 • 1 Ocak 2023 – Çağrı açılışı
 • 31 Mart 2023 – 1. Cut-off
 • 30 Haziran 2023 – 2. Cut-off
 • 30 Eylül 2023 – 3. Cut-off
 • 31 Aralık 2023 – 4. Cut Off
 • 31 Aralık 2023 – Çağrı kapanışı

Çağrıya ilişkin detaylar için lütfen EIT Innoenergy sayfasını ziyaret ediniz.

Çağrı şart ve koşullarını içeren dokümanı incelemek için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler