EIT
  04 Mayıs 2022  - 05 Mayıs 2022

Çağrı kapanışı: 28 Haziran 2022, 17:00 CET

Akademi alanının genel amacı, kentsel hareketlilik içindeki bilgi boşluğunu kapatmak ve yaşanabilir kentsel alanlar için mobilitenin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu, yaşam boyu öğrenme perspektifinde yenilikçilik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini içerir. EIT Kentsel Ulaşım Akademisi üç ana alandan oluşur: Yüksek Lisans Okulu, Doktora Eğitim Ağı ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen profesyonel okul Yetkinlik Merkezi.

Önemli Tarihler

 • Çağrı açılışı: 28 Nisan 2022
 • Çağrı kapanışı: 28 Haziran 2022, 17:00 CET
 • Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: Haziran 2022'nin sonu
 • Tekliflerin değerlendirilmesi: Temmuz 2022
 • Sonuçların bildirilmesi: Eylül 2022'nin ilk yarısı

Bütçe

Üç Akademi alanı için (Yüksek Lisans Okulu, Doktora Eğitim Ağı ve Yetkinlik Merkezi) toplam yaklaşık 1,5 milyon Avroya kadar destek sağlanacaktır.

 

Çağrı Başvuruları

PLAZA platformu üzerinden 2022 Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yapılabilecektir.

 

İlgili Dökümanlar

 

Ana Alanların Özetleri

 • Master School (Yüksek Lisans Okulu): Yaz okulları, farkındalık artırma faaliyetleri ve/veya kursları ve Bilgi Üçgeni perspektifiyle yenilikçi öğretim metodolojileri dahil olmak üzere EIT Urban Mobility Master School hedeflerini karşılamak için belirlenmiş faaliyet alanları. Tüm Yüksek Lisans Okulu faaliyet konuları, yalnızca programların uygulanmasında değil, aynı zamanda tasarım, planlama ve stratejik yönlerinde de Bilgi Üçgeni Entegrasyonunu dikkate almalıdır. Ek olarak, Yüksek Lisans Okulu tarafından finanse edilen tüm faaliyetlerde, özellikle işe alımda toplumsal cinsiyetin eşitliğinin nasıl entegre edildiği bilgisi yer almalıdır. Aynı şekilde, coğrafi kapsam çeşitlendirilmelidir (ör. AB, AB dışı, RIS).
 • Doktora Eğitim Ağı: EIT Kentsel Hareketlilik Doktora Eğitim Ağı hedeflerini karşılamak için, inovasyon ve girişimcilik müfredatı ve Bilgi Üçgeni bakış açısına sahip doktora adayları için öğretim metodolojisi ve doktora adaylarının başlangıç ​​​​faaliyetleri dahil olmak üzere belirli faaliyet alanları. Doktora Eğitimi Ağı tarafından finanse edilen tüm faaliyetlerimizde, , özellikle işe alımda toplumsal cinsiyetin eşitliğinin nasıl entegre edildiği bilgisi yer almalıdır. Aynı şekilde, coğrafi kapsam çeşitlendirilmelidir (ör. AB, AB dışı, RIS).
 • Yetkinlik Merkezi: Önemli gelir potansiyeline sahip senkronize karma ve yüz yüze kurslar, en yeni öğrenme metodolojileri ve teknolojileri, mevcut ticaret fuarlarına ve konferanslara dayalı kurs biçimleri, topluluk katılımı ve sektörler arası işbirliği kursları ve ağ oluşturma. Yetkinlik Merkezi ile ilgili tüm faaliyetler, pratik becerileri profesyonel uygulamaya kolayca aktarılabilecek şekilde güçlendirmeyi kapsamalıdır. Kentsel hareketlilikteki eğitim programlarının spesifik olması ve öğrenicilerin mesleki gerçeklerine göre uyarlanması gerekir. Mümkün olduğunca, yeni kursların ve öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesine özen gösterilmeli, Yeterlilik Merkezi (www.urbanmobilitycourses.eu) tarafından halihazırda geliştirilmiş ve sunulan kurslar ve içerikten de yararlanmalıdır. Cinsiyet perspektifinin daha fazla vurgulanması ve Yetkinlik Merkezi kurslarına entegre edilmesi ve katılım açısından cinsiyet dengesine sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde, coğrafi kapsam çeşitlendirilmelidir (ör. AB, AB dışı, RIS).

Değerlendirme Kriterleri

Teklifler, “Bölüm 5 Değerlendirme Ve Seçim Süreci”nde belirtildiği gibi aşağıda listelenen kriterlere göre değerlendirilecektir.

 • Stratejik uyum
 • Mükemmellik ve yenilik
 • Etki ve sosyal, ekonomik, finansal ve genel sürdürülebilirlik
 • Uygulamanın kalitesi ve verimliliği

Bilgi Günleri

 • BP2023-2035: EIT Urban Mobility Academy ve RIS Education Teklif Çağrısının Lansmanı 04.05.2022, 14:00 CET Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-spec-call-requirements/

 • Rehberlik, kurallar ve değerlendirme süreci ve PLAZA eğitimi 05.05.2022, 11:00 CET Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-evaluation-and-plaza-training/

İletişim Bilgileri

Yasal, Mali, İdari ve teknik prosedürler: pmo@eiturbanmobility.eu

Akademi alanı: academycall@eiturbanmobility.eu

Genel  sorular için: ncptransport@tubitak.gov.tr

 

Daha fazla bilgi için çağrı sayfası: https://www.eiturbanmobility.eu/first-call-for-academy-for-the-business-plan-2023-2025/

Benzer Haberler