RIS
  04 Mayıs 2022  - 05 Mayıs 2022

Çağrı kapanışı: 28 Haziran 2022, 17:00 CET

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) yapısıdır.

Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme-RIS), söz konusu EIT Bilgi ve Yenilik Toplulukları (KIC)’nın az ortağa sahip olduğu ülkeler için tasarlanmıştır Bu program ile EIT, bu ülkelere katılımlarını kolaylaştırmak için ek bir teklif sunma stratejisini uygulamaktadır

 

Eğitim alanının genel amacı, kentsel hareketlilik içindeki bilgi boşluğunu kapatmak ve yaşanabilir kentsel alanlar için mobilitenin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu, yaşam boyu öğrenme perspektifinde yenilikçilik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini içerir. EIT Kentsel Ulaşım RIS Eğitim iş Planı aşağıda detayları verilen üç ana alandan oluşur.

Önemli Tarihler

 • Çağrı açılışı: 28 Nisan 2022
 • Çağrı kapanışı: 28 Haziran 2022, 17:00 CET
 • Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: Haziran 2022'nin sonu
 • Tekliflerin değerlendirilmesi: Temmuz 2022
 • Sonuçların bildirilmesi: Eylül 2022'nin ilk yarısı

Bütçe

Toplam yaklaşık 800.000 Avroya kadar destek sağlanacaktır.

 

Çağrı Başvuruları

PLAZA platformu üzerinden 2022 Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yapılabilecektir.

 

İlgili Dökümanlar

 

Ana Alanların Özetleri

 • Kapasite geliştirme Üniversitelerden endüstriye ve ötesine bilgi transferini destekleyen ve üniversitelerin bilgi üretimi, beceri geliştirme ve finansal sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmek için ilişkileri güçlendirmesine yardımcı olan faaliyetler. Müdahaleler, bunu destekleyen becerilere yatırım yapılarak sürdürülmelidir. Aktivite türleri arasında eğiticiyi eğitme kavramları ve çevrimiçi, karma ve yüz yüze kurslar ve eğitimler yer alabilir.

 

 • EIT Kentsel Hareketlilik eğitim faaliyetleri hakkında bilinçlendirme EIT Kentsel Hareketlilik eğitim faaliyetleri ve hizmetleri hakkında farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabilecek faaliyetler. Faaliyetler, birçok öğrenciyi Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Ağı programlarına ve ayrıca Yetkinlik Merkezi kurslarına çekme potansiyeline sahip olmalıdır. Faaliyetlerin türü, mevcut EIT Kentsel Hareketlilik faaliyetleri ve müfredatına dayalı olarak “öğretmene öğret” kavramlarını, bir öğrenci eğitim programını veya çevrimiçi veya karma bir kursu içerebilir.

 

 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yenilik ve girişimciliğe odaklanan, öncelikle RIS bölgelerinin etki ve hedef gruplarını hedefleyen ancak RIS dışı kavramlara ve faaliyet ortaklarına dayalı olabilecek faaliyetler. Faaliyetler, geniş bir kitleye ve pazara ulaşma potansiyeline sahip olmalı ve kalıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bu, mevcut bir kurs portföyü üzerine inşa edilen girişimler yoluyla olabilir, ancak örneğin yerel dillere çeviriler ve yerel seminerler ve çalıştaylar sağlayarak bunu yerel olarak kullanılabilir hale getirebilir. RIS Education tarafından finanse edilen tüm faaliyetler, katılımcı başına sınırlı bir bütçeyle tekrarlanma ve ölçeklenme potansiyeline sahip olmalıdır. En azından işe alımla ilgili olmak üzere, finanse edilen tüm faaliyetlerimizde kilit bir bileşen, dengeli katılım ve öğrenme faaliyetlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasında toplumsal cinsiyet eşitliliğine nasıl entegre edildiği olmalıdır. Faaliyetlerin kapsamı, RIS ülkelerinin özelliklerine ve ortamına özel olmalı, kendi özel ihtiyaçlarıyla çok bağlantılı olmalı ve başka yerlerde tekrarlanabilecek açık etki potansiyeline sahip olmalıdır. Kavramlar ve faaliyetler, bunları geliştirmek ve işe yarayan yaklaşımları büyütmek için RIS ülkelerinde ve ötesinde halihazırda uygulanmakta olan mevcut iyi uygulamaları dikkate almalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

Teklifler, “Bölüm 5 Değerlendirme Ve Seçim Süreci”nde belirtildiği gibi aşağıda listelenen kriterlere göre değerlendirilecektir.

 • Stratejik uyum
 • Mükemmellik ve yenilik
 • Etki ve sosyal, ekonomik, finansal ve genel sürdürülebilirlik
 • Uygulamanın kalitesi ve verimliliği

Bilgi Günleri

• Teklif Çağrısının Başlatılması BP2023-2035: EIT Urban Mobility Academy ve RIS Education Info Day 04.05.2022, 14:00 Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-spec-call-requirements/

• Rehberlik, kurallar ve değerlendirme süreci ve PLAZA eğitimi 05.05.2022, 11:00 Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-evaluation-and-plaza-training/

 

İletişim Bilgileri

Yasal, Mali, İdari ve teknik prosedürler: pmo@eiturbanmobility.eu

Akademi alanı: academycall@eiturbanmobility.eu

Genel  sorular için: ncptransport@tubitak.gov.tr

Daha fazla bilgi için çağrı sayfası:https://www.eiturbanmobility.eu/first-call-for-ris-education-for-the-business-plan-2023-2025/

Benzer Haberler