Cagri
  07 Mart 2023

Çağrı kapanışı: 27 Nisan 2023

EIT Kentsel Ulaşım (Urban Mobility) hedefe yönelik açılan inovasyon odaklı 2 çağrısı ile iş planındaki ve/veya stratejik gündemdeki boşlukları ele alan aşağıdaki konuları kapsayan projeleri destekleyecektir.

  • Konu 1 – Sürdürülebilir ve verimli su yoluyla ulaşım

Deniz yolu ulaşımda yenilik konuları EIT Kentsel Ulaşımın “Inovasyon” proje portföyünde daha önce yeterince destek verilmeyen bir alan olarak görüldüğünden, yeni açılan çağrı ile, verimli ve sürdürülebilir kentsel su taşımacılığının benimsenmesini sağlayan bir çözüm/ürün/hizmet geliştirebilen ve gerçek yaşam ortamında sergileyebilen en fazla üç kuruluştan oluşan bir proje konsorsiyumu desteklenecektir.

Konu 1 için, bütçeye EIT tarafından sağlanacak katkı 300.000 Avro'ya kadardır.

En az %33 oranında ortak finansman oranı beklenmektedir. (Daha fazla ortak finansman sağlayabilecek projelere daha olumlu bakılmaktadır)

  • Konu 2 –RIS ülkelerindeki toplu taşıma yetkilileri için büyük ölçekli BİT çözümlerinin demokratikleştirilmesi

EIT Kentsel Ulaşım, “Regional Innovation Scheme (RIS)” yapısı ile çağrılara katılımı daha düşük olan ülkelere pozitif ayrıcalık tanıyan çağrılar açmaktadır. Türkiye de RIS ülkelerinden biridir.

EIT UM ilgili çağrı ile, finansal olarak kısıtlı RIS ülkeleri küçük şehirlerindeki toplu taşıma otoritelerinin dijital çözümlere ve sistemlere erişmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bir toplu taşıma otoritesinin, düşük maliyetle yenilikçi, esnek ve uyarlanabilir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) çözümleri sunan yetkin yerel teknoloji sağlayıcı ile  yerel olarak çalıştığı bir proje seçecektir.

Konu 2 için, bütçeye EIT tarafından sağlanacak katkı 250.000 Avro'ya kadardır.

En az %33 oranında ortak finansman oranı beklenmektedir. (Daha fazla ortak finansman sağlayabilecek projelere daha olumlu bakılmaktadır)

 

Çağrı takvimi

Çağrı açılışı: 22 Şubat 2023

Çağrı kapanışı (tamamlanmış başvurunun sunulması): 27 Nisan 2023, 17:00 CET.

Tekliflerin değerlendirilmesi: Mayıs 2023

Projelerin geçici başlangıcı: en geç 01 Haziran 2023

 

Proje süresi

Proje süresi dokuz ay (Şubat 2024'e kadar) olmalıdır.

 

Başvuru portalı

Başvurular PLAZA başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Önemli dökümanlar

Çağrı Dökümanı

Stratejik Gündem 2021-2027

Başvuru Sahipleri için Yönergeler

 

Daha fazla bilgi için çağrı orijinal websayfasına linkten ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

Yasal, Mali, İdari ve genel prosedürler için: pmo@eiturbanmobility.eu

İnovasyon alanı ile ilgili sorular için : Judith.schuermans@eiturbanmobility.eu

 

Benzer Haberler