Raptor Call
  14 Mart 2023

Çağrı kapanışı: 6 Mayıs 2023

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım) kapsamında şehirler, inovasyonun daha hızlı benimsenmesi için itici ve kolaylaştırıcı güç olarak görülür.

EIT Kentsel Ulaşım İş Planı 2023-2025 Kapsamında faal bir inovasyon alt projesi olan RAPTOR çağrısı ile, İş Planında finanse edilen daha büyük ölçekli geleneksel projelerle uyumlu ve onları tamamlayan projeler desteklenir. RAPTOR'daki iç rekabet ile daha geniş kentsel hareketlilik gündemini teşvik ederek startup/KOBİ'leri topluluğa çekme amacı taşır. 2023'teki RAPTOR çağrısı ile niş mobilite sorunlarına çözümler geliştirecek 12'ye kadar başvuruya destek sağlanacaktır.

 

Uygunluk Kriterleri

Başvuruda bulunan start-up, Avrupa Birliği'nin (AB) bir Üye Devletinde veya Ufuk Avrupa’ya asosiye bir ülkede (Türkiye bu sınıftadır) kurulmuş özel bir işletme (start-up/KOBİ) olmalıdır.

Kuruluşlar çağrının resmi kapanış tarihinden itibaren en fazla 10 yıl kurulmuş olmalıdır.

Başvuru sahipleri, RAPTOR programı için tanımlanan şehir zorluklarına cevap vermelidir. Birden fazla şehir için başvuruya izin verilir, ancak her Başvuru Sahibine yalnızca bir ödül verilebilir.

Çağrı tek bir tüzel kişiye yöneliktir ve farklı kuruluşlarla bir konsorsiyum oluşturulmasına gerek yoktur.

 

Bütçe

Bu çağrıya tahsis edilen toplam maksimum EIT fonu 420.000 Avro'ya kadardır.

Toplam bütçe 12 adede kadar niş projeye paylaştırılacaktır. (her biri 35.000 Avro'ya kadar).

 

Proje süresi

RAPTOR projeleri Ağustos 2023’ten Aralık 2023'e kadar sürecektir.

 

Çağrı takviminin önemli tarihleri

– Çağrı açılışı: 6 Mart 2023

– Çağrı kapanışı (tamamlanmış başvurunun sunulması): 6 Mayıs 2023, 17:00 CET

– Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: Mayıs 2023'ün ilk yarısı

– Tekliflerin değerlendirilmesi: Mayıs – Haziran 2023

– Panel: Mayıs – Haziran 2023

– Sonuçların bildirilmesi: Haziran 2023'ün sonuna kadar

– Projelerin geçici başlangıcı: Ağustos 2023

 

Başvuru portalı

EIT Urban Mobility AwardsPlatform  

Önemli belgeler

– Call Manual
– Call Manual (Amended Version 07/03/2023)
– EIT Urban Mobility Strategic Agenda 2021-2027
– Eligibility of expenditure
– Appeal procedure
– Template of the Financial Support Agreement
– Horizon Europe Model Grant Agreement (specifically Articles 16 and 17) 
– Implementation handbook
– List of KPIs

 

Bilgi günleri

15 Mart 2023 10.00 – 11.00 CET Call info session 

21 Mart 2023 10.00 – 11.00 CET  Live Q&A – Challenge description (first half) 

22 Mart 2023 10.00 – 11.00 CET Live Q&A – Challenge description (second half) 

 

Ayrıntılı bilgi

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki çağrı sayfasını inceleyiniz.

https://www.eiturbanmobility.eu/agile-innovation-raptor-call-for-the-bp2023-2025/

 

İletişim

Yasal, Mali, İdari ve genel prosedürler :pmo@eiturbanmobility.eu

Raptor alanı raptor@eiturbanmobility.eu

Benzer Haberler