raptor
  17 Aralık 2021

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım); 2021 yılında, şehirlerin inovasyon kapasitesinden yararlanmak ve inovasyonu vatandaşlara daha yakın hale getirmek için bir “Ulaşım için Hızlı Uygulama” (Rapid Application for Transport -RAPTOR) Pilot uygulaması geliştirmiştir. Bu pilot uygulama, dört şehrin/ilçenin kentsel ulaşım sorunlarını tanımlamasına ve çözüm kriterleri belirlemesine yardımcı olmuştur. Şehirlerin yaşadıkları zorluklar tanımlandıktan sonra, çözüm önerileri için yerel araştırmacılar ve Start-up’lar arasında bir yarışma başlatılmıştır. Her şehir, iş dünyasından ve teknik danışmanlarla birlikte,  ayni ve nakdi desteği aldıktan sonraki dört ay içinde şehirde test edilecek bir Asgari Uygulanabilir Ürüne (Minimum Viable Product-MVP) çevirecek en uygun çözümü seçmiştir.

EIT Kentsel Ulaşım Ağı, 13 Aralık 2021 tarihinde açılmış ve 14 Şubat 2022’de kapanacak olan yeni RAPTOR çağrısıyla,  ilk pilot programı tekrarlamak için Avrupa'nın dört bir yanından üç şehir ortaklığı seçecektir.

Çağrıya; EIT Kentsel Ulaşım Ortaklığına “Core Partner” (Çekirdek Ortak) olarak üye olan veya bir Çekirdek Ortağa Bağlı Tüzel Kişilikler (Affiliated Entity of a Core Partner), hızlandırıcı programlar (accelerator programmes) ve/veya girişim kuruculuğu çalışmalarına (venture builders) katılım ya da yönetim deneyimine sahip 1 veya 2 konsorsiyum ortağı/ortakları ile birlikte başvurabilir.

Ulaşım için Hızlı Uygulama (RAPTOR); şehirler/ilçeler/mahalleler için niş mobilite zorluklarını ele alacak ve ilgili bölgenin desteğiyle bireyleri, ekipleri, yeni girişimleri veya KOBİ'leri finanse ederek yerel çözümleri teşvik edecektir.

 

Bütçe:

Üç proje için 630.000 Avro’ya kadar bir bütçe ayrılmıştır

 

Önemli Tarihler:

• Çağrı açılışı: 13 Aralık 2021

• Çağrı kapanışı: 14 Şubat 2022

• Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: Şubat 2022'nin sonu

• Tekliflerin dış uzmanlar tarafından değerlendirilmesi: Mart 2022'nin sonu

• Sonuçların bildirilmesi: Nisan 2022 başları

• Proje Başlangıç: 01 Mayıs 2022

 

Çağrı dökümanları ve önemli belgeler için lütfen tıklayınız.

AwardsPlatform aracılığıyla başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler