ufuk news
  07 Haziran 2021

EIT Urban Mobility (EIT Kentsel Hareketlilik) Bölgesel İnovasyon Planı (RIS), Hırvatistan, Letonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye'deki RIS Hub faaliyetleri için bir teklif çağrısı (CfP) yayımlandı.

EIT Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme - RIS), EIT Topluluğunun sosyal yardım programıdır. 2014 yılında, EIT Topluluğu faaliyetlerinin iyi uygulamaları ve deneyimlerini paylaşmak ve EIT’nin Avrupa’daki faaliyetlerine katılımı artırmak için başlatılmıştır

EIT Kentsel Hareketlilik RIS Merkezleri, yerel Bilgi Üçgeni aktörlerinin (sanayi, üniversiteler ve araştırma merkezleri) aktif katılımını ve işbirliğini sağlamalı; ayrıca, ilgili ulusal, bölgesel ve yerel makamlarla irtibat kurarak onların uzmanlıklardan faydalanmasını sağlamalıdır. RIS Merkezleri ayrıca Bilgi Üçgeni Entegrasyonu (Knowledge Triangle Integration-KTI) için potansiyel finansman ve proje fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olacak ve ayrıca proje geliştirme ve uygulamaya nasıl başlanacağı konusunda KTI’lere tavsiyelerde bulunacaktır.

Bu teklif çağrısı, Hırvatistan, Letonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye ülkelerinden tüm paydaşlara açıktır.

İlgili dokümanlar:

• Hırvatistan, Letonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye ülkelerinde 2021-2027 dönemi için yeni RIS Hub faaliyetleri için Teklif Çağrısı Kılavuzu

• Ek I – 2021 Faaliyet Planı yeni RIS Merkezleri için yönergeler ve şablon

• Ek 2 – Faaliyet Planı şablonu

• Ek 3 – Harcamaların uygunluğu

• Ek 4 – Temel Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators-KPI'lar) Listesi

• Ek 5 – İzleme ve raporlama prosedürleri

• Ek 6 – Temyiz prosedürü

Başvurular PLAZA platformu üzerinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

• Çağrı açılışı: 31 Mayıs 2021

•Çağrı kapanışı (Tekliflerin teslimi için son tarih): 2 Ağustos 2021, 23:59 CET

• Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: 16 Ağustos 2021

• Tekliflerin değerlendirilmesi: 13 Eylül 2021

• Sonuçların bildirilmesi: 20 Eylül 2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Çağrı ile ilgili teknik sorularınızı call2022@eiturbanmobility.eu  ve riscall2022@eiturbanmobility.eu adreslerine yönlendirebilirsiniz.

Genel sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler