ufuk news
  08 Eylül 2021

EIT Yönetim Kurulu Seçilecek 7 Üyesi için Çağrıya Çıktı
 

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT) , AB seviyesinde eğitim ve girişimcilikle araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek amacı ile girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede hayatî bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak EIT, daha girişimci bir zihniyete doğru değişimi tetiklemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan pazara kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu’ndan bir temsilci ve gözlemecinin de göre aldığı EIT Yönetim Kurulu, 15 Avrupalı ​​inovasyon liderinden oluşur. Yönetim Kurulu, EIT'nin stratejik liderliğini sağlar. Ayrıca Kurul, EIT'nin Bilgi ve Yenilik Topluluklarının (Knowledge and Innovation Community – KIC) seçiminden, belirlenmesinden, finansmanından ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Bu hedefler doğrultusunda hareket eden EIT Yönetim Kurulu’na seçilecek 7 üye için bir çağrı açılmıştır. Başvurular 29 Ekim 2021 tarihine kadar alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler