EN
  28 Haziran 2022  - 28 Haziran 2022

“Innovations For Managing Sustainable Urban Accessibility (Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler-İnovasyon)” Çağrısı Ufuk2020 Programı “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım” Alanı kapsamında açılmış olan bir ERA-NET Co-fund (ortak fonlama) programı olan “ERA NET Urban Accessibility and Connectivity (Kentsel erişilebilirlik ve Bağlantısallık- EN-UAC)” altında açılacaktır. EN-UAC projesi kapsamında açılacak olan son çağrı niteliğindeki İnovasyon çağrısı ile uygulamalı araştırma ve inovasyon/uygulama projeleri finanse edilecektir. Çağrıda yenilik odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; yeni uygulamaları, ilgili teknolojileri, iş modelleri ve politikaları, şehirlerin bu önlemleri kavramsallaştırması, pilot uygulaması ve ölçeklendirmesine olanak sağlayacak şekilde kolaylaştırarak şekilde ele alması beklenmektedir.

Konsorsiyum Yapısı

İlgiyi çağrıya katılan ülkeler Avusturya, Belçika, Litvanya, İsveç ve Türkiye olup çağrıya çağrıya katılan farklı ülkelerden en az ikisinden en az iki uygun başvuru sahibini içeren bir konsorsiyum oluşturularak başvurulabilecektir.

Konsorsiyumun en az bir ortağı şehir, belediye veya bölgesel otorite veya bir şehirde, belediyede veya bölgede ulaşım/hareketlilik altyapısı veya hizmetlerinden sorumlu veya bunlarla ilgili kuruluş (kamu veya özel) veya ulaştırma/hareketlilik ile ilgili STK) olarak projeye eş-başvuru sahibi ya da işbirliği ortağı olarak dahil edilmelidir.

  • Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

 

 

Değerlendirme Süreci

Çağrıya yapılan proje başvuruları hem uluslararası hem de ulusal bir değerlendirme sürecinden geçecektir.  ERA-Net EN-UAC Çağrı Yönetim Ofisi tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar TÜBİTAK’a PBS üzerinden ulusal başvuru yapacaktır.

 

ULUSAL BİLGİ GÜNÜ

TÜBİTAK, 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10:00’da bir online bilgilendirme semineri düzenleyecektir. Bilgi gününde TÜBİTAK yetkililerine çağrı ve başvuru süreci hakkında sorularınızı yöneltebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kayıt için lütfen tıklayınız.

 

ETKİNLİK AJANDASI

10:00-10:10 Açılış Konuşması – Serhat MELİK

10:10-10:40 Ufuk Avrupa Programı ve Mobilite Alanı Genel Bilgilendirme- A. İpek ÜÇÜNCÜ

10:40-11:00 EN-UAC Inovasyon Çağrısı Uluslararası Başvuru Kuralları-A. İpek ÜÇÜNCÜ

11:00-11:30 TÜBİTAK 1071 Programı Ulusal Başvuru Kuralları- Ebru İmamoğlu

11:30-11:45 Soru Cevap

 

Ortak Bulmak için Linkedin Grubu

Etkinliklere ve web seminerlerine ek olarak, ağ oluşturmak, farklı kuruluşlardan ortaklar bulabilmek için Networking in Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility (ENUAC) LinkedIn grubuna katılabilirsiniz.

 

İLETİŞİM

Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Arzu İpek ÜÇÜNCÜ

E-mail: ipek.ucuncu@tubitak.gov.tr

 

Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (1071 Programı) için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Ebru İMAMOĞLU

E-Mail: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

 

Benzer Haberler