hgjmfh
  14 Ağustos 2023

ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ERA-Net Digitalisation of Energy Systems and Networks-EnerDigit) projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bahse konu oluşum kapsamında, Mission Innovation (MI) Girişimi ile birlikte 14 Haziran 2023 tarihinde MICall23’ün bir parçası olarak ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı açılmıştır.

 • Almanya (PTJ),
 • Avusturya (FFG),
 • Çekya (TACR),
 • İskoçya (Scottish Enterprise) ,
 • Romanya (UEFISCDI) ve
 • Türkiye’nin (TÜBİTAK) aralarında bulunduğu fonlayıcı kuruluşların dâhil olduğu çağrı kapsamında çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı ile İlgili Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

 1. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden fonlanacak olan iki farklı ortaktan oluşması gerekmekte olup daha fazla sayıda ülkenin katılımı da tavsiye edilmektedir.
 2. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir.
 3. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.
 4. Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 12.09.2023 (14:00 CET)
 5. Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)
 6. Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Zorunlu danışma dönemi:

Başvuru yapacak konsorsiyum üyelerinin, 12 Eylül 2023 tarihine kadar, uluslararası başvurularını gerçekleştirmeden evvel, yerleşik bulundukları ülkenin Ulusal İrtibat Noktası (UİN) ile irtibata geçmesi ve bilgi vermesi gerekmektedir. Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçmeyen konsorsiyumların başvuru değerlendirme süreçleri riske girecektir.

Bir Konsorsiyumda yer alan Türk ortaklar adına tek bir Türk paydaş UİN’ler ile irtibata geçebilir

Türkiye İrtibatı için: ncpenergy@tubitak.gov.tr

Diğer ülke irtibatları için lütfen uluslararası çağrı dokümanını inceleyiniz.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

Benzer Haberler