mapping EU innovative clean technology demonstration projects in energy-intensive industries
  22 Haziran 2023

Bugün Komisyon tarafından enerji yoğun endüstrilerde iklim nötrlüğüne yönelik 184 örnek projeyi analiz eden ‘İklim nötrlüğü için yenilikçi teknolojileri ölçeklendirme’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Projeler, elektrifikasyon, hidrojen entegrasyonu, karbon yakalama kullanımı ve depolaması, döngüsellik ve enerji verimliliği gibi yenilikçi temiz teknoloji alanlarını içermektedir. Projeler, AB çapında çeşitli enerji yoğun endüstriyel tesislerde, özellikle kimyasallar, çimento, çelik, cam, kağıt, seramik ve petrol rafinerilerinde test edilmiştir.

Toplam 3 milyar Avro'yu aşan yatırımla, AB fonları (çoğunlukla Ufuk Avrupa, Ufuk 2020 ve İnovasyon Fonu tarafından) ve Ortak Avrupa Çıkarlarına Yönelik Önemli Projeler aracılığıyla bireysel AB ülkeleri tarafından finanse edilen projelerdeki demostratorler, farklı olgunluk aşamalarındadır (teknoloji hazırlık seviyeleri) ve henüz piyasada değildir.  Rapor, bu temiz teknolojilerin 2030 yılına kadar pazara girmesi ve AB'nin 2050 iklim hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunması için takip yatırımlarına ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.

Rapordaki 184 projenin, hangi ülkelerde yürütüldüğünü, hangi endüstri için hangi teknolojiler kullanıldığını ve bu projelerin pazara girmesi için nelere ihtiyaç olduğunu bir an önce öğrenmek için rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler