ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!
  12 Aralık 2022

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. 

ERA-MIN3 2023 Yılı Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

 • Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023 adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
 • Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
  • Konu 1: Keşif ve madencilikten hammadde temini
  • Konu 2: Döngüsel Ekonominin Güçlendirilmesi
  • Konu 3: İşleme, Üretim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Konu 4: Sürdürülebilirlik için çevresel değerlendirme, iklim ve politika geliştirme
  • Konu 5: Sağlık, güvenlik ve kamuoyu algısında sosyal sürdürülebilirlik

Çağrı metnine bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

2023 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

 1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
 2. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 2,5 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
 4. ERA-MIN3 web sayfasından (https://www.submission-era-min.eu/call2021/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  30 Mart 2023 17:00 (Orta Avrupa Saati).
 5. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası A. Serhat YILDIRIM (azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.era-min.eu/news adresini takip etmeleri önerilmektedir.
 6. Ortak arama için https://www.submission-era-min.eu/partner-search adresi kullanılabilir. Ayrıca ERA-MIN3 projesi tarafından çağrı hakkında çevrim içi etkinliği düzenlenecektir.
 7. 2023 Yılı çağrısı için ERA-MIN sekrataryası tarafından hazırlanan animasyon videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Benzer Haberler