EN UAC
  27 Nisan 2022  - 27 Nisan 2022

“Innovations For Managing Sustainable Urban Accessibility (Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler-İnovasyon)” Çağrısı Ufuk2020 Programı “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım” Alanı kapsamında açılmış olan bir ERA-NET Co-fund (ortak fonlama) programı olan “ERA NET Urban Accessibility and Connectivity (Kentsel erişilebilirlik ve Bağlantısallık- EN-UAC)” altında açılacaktır. EN-UAC projesi kapsamında açılacak olan son çağrı niteliğindeki İnovasyon çağrısı ile uygulamalı araştırma ve inovasyon/uygulama projeleri finanse edilecektir. Çağrıda yenilik odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; yeni uygulamaları, ilgili teknolojileri, iş modelleri ve politikaları, şehirlerin bu önlemleri kavramsallaştırması, pilot uygulaması ve ölçeklendirmesine olanak sağlayacak şekilde kolaylaştırarak şekilde ele alması beklenmektedir.

“İnovasyon çağrısı”, EN-UAC kapsamında açılacak olan ve Türkiye’nin katılacağı ikinci çağrıdır.

 

İlgili İnovasyon Çağrısı, sürdürülebilir kentsel erişilebilirliğin farklı amaçlar ve ölçeklerdeki (şehir/metropol bölge, ilçe/mahalle) kent yapıları boyunca erişim yönetimi için araçlar geliştirme ve yaygınlaştırma amacını taşır. İlgili araçlar; teknolojik çözümler ve hizmetler (ör. coğrafi sınır belirleme, filo ve trafik yönetimi), düzenleyici önlemler (ör. geçiş ücretleri, kısıtlamalar, önceliklendirme), davranış değişikliği için teşvikler ve yol altyapısının fiziksel olarak yeniden yapılandırılmasından oluşmaktadır.

İnovasyon odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; kentsel erişilebilirlik ve erişim yönetimi önlemleri veya düzenleme şemalarını kavramsallaştırma, pilot uygulama, çoğaltma ve ölçeklendirme konusunda şehirleri etkinleştirmek ve erişimi kolaylaştırmak için ilgili teknolojileri, yeni uygulamaları, iş ve işletme modellerini ve politikaları ele alması beklenmektedir.

Çağrıya Kimler Başvurabilir

Çağrıda, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. TÜBİTAK’ın bu çağrı için belirlediği toplam çağrı bütçesi 350.000 Avrodur.

 

Uluslararası Başvuru

07.04.2022 tarihinde açılmış olan çağrının uluslararası proje başvuruları FFG elektronik başvuru sistemi (https://ecall.ffg.at) aracılığıyla yapılacaktır. Uluslararası proje önerilerin “FFG electronic submission” üzerinden sunulması için son tarih 15 Eylül 2022- (12:00, Brüksel Saati ile)’dir.  (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

 

Ulusal Başvuru

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih7 Ekim 2022, 17.30 (Türkiye saati ile)’dir. TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak zorunlu ilgi kaydı başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 14 Ekim 2022 (17:30 Türkiye saati)’dir.

Ulusal Başvuru Kurallarını içeren Çağrı Duyurusu metni linkte yer almaktadır.

 

Değerlendirme Süreci

ERA-Net EN-UAC Çağrı Yönetim Ofisi tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan (Sonuçların Çağrı Sekretaryası tarafından Kasım/Aralık 2022’de Proje Koordinatörüne iletilmesi planlanmaktadır) projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Bilgi Günü

JPI Urban Europe, 27 Nisan 2022 13:00 CEST'de bir online bilgilendirme semineri düzenleyecektir. Bilgi gününde çağrı sekreteryasına çağrı ve başvuru süreci hakkında sorularınızı yöneltebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kayıt için lütfen tıklayınız.

Webiner kayıtlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Ortak Bulmak için Linkedin Grubu

Etkinliklere ve web seminerlerine ek olarak, ağ oluşturmak, farklı kuruluşlardan ortaklar bulabilmek için Networking in Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility (ENUAC) LinkedIn grubuna katılabilirsiniz.

 

 

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

 

 

Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Arzu İpek ÜÇÜNCÜ

E-mail: ipek.ucuncu@tubitak.gov.tr

Tel.: 0312 298 1787

 

Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (1071 Programı) için İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad: Ebru İMAMOĞLU

E-Mail: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

Benzer Haberler