ERA Talents
  22 Temmuz 2022

Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın Güçlendirilmesi alanı kapsamında açılan ERA Talents çağrısının amacı, araştırma ve yenilik alanlarındaki kariyer sahiplerinin çeşitli sektörlerde istihadımının kolaylaştırılması ve farklı kariyer seçeneklerinin arasındaki geçişlerin iyileştirilebilmesidir. ERA Talents çağrısında özellikle Widening Ülkelerine odaklanan bir bakış açısı ile, araştırmacıların (doktora öğrencileri hariç), yenilikçilerin, ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen idari ve teknik personelin sektörler arası hareketliliği desteklenecektir. Bu hareketlilik kapsamındaki idari masraflar, eğitim masrafları, seyahat ve geçim masrafları, geçici görevlendirilen personel maaşları gibi masraflar karşılanacaktır. Çağrı, deneysel bir yaklaşım ile, özellikle Widening ülkelerininin yararına olacak şekilde, farklı kariyer sahiplerinin sektörler arası dolaşımı için en iyi uygulamaları geliştirmek amacıyla çokunsurlu ve kapsamlı bir konsorsiyum oluşturulmasını teşvik etmektedir.

 

ERA Talents çağrısı 29 Haziran 2022 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022'dir.

Çağrının toplam bütçesi 24 Milyon Avro’dur.

Proje bütçesinin 1-3 Milyon Avro arasında, süresinin en fazla 4 yıl olması beklenmektedir.

 

Çağrıya minimum başvuru koşulları:

  • En az üç AB Üye ya da Asosiye Ülke başvuru yapmalıdır. Bu 3 ülkeden de en az 2’si Widening Ülkesi olmalıdır.
  • Çağrıya sadece Widening Ülkeleri koordinatör olarak başvuru yapabilir.
  • Katılımcı kuruluşlar hem akademik hem de akademik olmayan kuruluşları içermelidir.
  • Çağrı kapsamında gerçekleştirilecek olan geçici görevlendirmeler farklı sektörler arasında gerçekleşmeli ve Widening ülke yararına olması gerekmektedir.
  • Geçici görevlendirmeler aynı personel için 3 ile 24 ay arasında olabilmektedir.

 

Çağrı sayfası

WIDERA 2021-2022 Çalışma Programı

 

Benzer Haberler