ERA4Health Ortaklığı JTC2 Çağrısı Ön Duyuru
  15 Kasım 2022

ERA4Health Ortaklığı altında 2023 yılı için 2 ayrı uluslararası ortak çağrıya çıkılması planlanmıştır. Öncelikle, ERA4Health JTC2 “Kardiyovasküler hastalıklarda yenilikçi terapötik stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen araştırmalar (CARDINNOV)" adlı çağrı açılacaktır. CARDINNOV Çağrısı 7 Aralık 2023 tarihinde başvurulara açılacaktır. Çağrı altında 2 konunun desteklenmesi planlanmıştır. Proje önerileri kapsamında, aşağıdaki konulardan birini veya her ikisini ele alan araştırmalar sunulması gerekmektedir:

  1. Kalbin ve/veya kan damarlarının onarımı ve/veya yenilenmesi:

         Proje önerileri aşağıdaki konulara odaklanmalıdır

  • Klinik olarak ilgili ve moleküler ve hücresel düzeye ve/veya bu iki düzey arasındaki bağlantıya dayanan bütünleştirici bir yaklaşımın tanımlanması. Yetersiz bilinen mekanizmalar projelerin odak noktası olmalıdır; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, inflamatuar reaksiyon, amiloid birikimi, tromboembolizm ile bağlantılı ve/veya makrovasküler kompartman ve otonom sinir sistemi ile ilgili endojen onarım mekanizmaları gibi mekanizmalar ele alınabilir.
  • Ve/veya biyoaktif biyomateryaller/biyomühendislik yamaları veya greftlerle birlikte hücre ve hücre temelli olmayan yaklaşımların geliştirilmesi.
  1. Kronik kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon: Proje önerileri, kronik kalp yetmezliğinden (özellikle korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile), atriyal fibrilasyondan ve/veya her iki hastalıktan sorumlu patofizyolojiyi tersine çevirebilecek tedavi stratejilerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Terapötik stratejiler, hasta komorbiditeleri ve potansiyel tedavileri de hesaba katmalıdır.

Her iki konu için de hücre tedavisi üzerine araştırmalar, yeni ve yenilikçi yaklaşımlar içermelidir.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://era4health.eu/first-call/ adresinden ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi için ncphealth@tubitak.gov.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Haberler