ufuk news
  03 Eylül 2020

ERC 2020 Starting Grant (StG) çağrısı kapsamında Türkiye’den 3 araştırmacı toplamda 5,5 Milyon Avro ile desteklenmeye hak kazanmıştır. 3 araştırmacımız da Koç Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.  Özen Nergis Dolcerocca “Modernleşen İmparatorluklar: Aydınlanma, Milliyetçi Öncüler ve Batı Dışı Edebi Moderniteler” (Modernizing Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Modernities) isimli projesinde batı-doğu ikiliği arasında kalmış üç imparatorluk geleneğinin, yani Rusya, Japonya ve Osmanlı yazınının, kültürel ve dil reformlarının ve edebi yeniden doğuş hareketlerinin karşılaştırmalı çalışmalarına yer verecektir. Edebi modernleşme olgusunu ulus ötesi yaklaşımla daha iyi anlama fırsatı sunacak olan araştırma, farklı çeviri pratiklerinin ve çeviri metinlerin milli edebiyatın ortaya çıkışında oynadıkları rolün analiz edilmesini de sağlamış olacaktır. Didem Unat "BeyondMoore: Moore Yasası Ötesinde Paralel Programlamaya Öncülük Etmek” (Pioneering a New Path in Parallel Programming Beyond Moore’s Law) başlıklı projesiyle, Moore Yasası’nın sonra ermesi sonucunda bilişim dünyasında oluşacak krize yazılım yönünden bir çözüm üretmeyi ve tasarımı gereği daha ölçeklenebilir, esnek ve hızlandırıcı merkezli bir programlama modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mehmet Cengiz Onbaşlı ise “Termodinamik Limitlere Yakın Çok Düşük Güç Tüketimli ve Geniş Bantlı Spintronik Devreler” (Ultralow power and ultra-wideband spintronics near thermodynamic limits) isimli projesinde elektronların spinlerini kullanarak elektronik devrelerimizin temel yapı taşlarını yepyeni bir fizik ve kimya ile baştan tasarlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, nano ölçekli dairesel spinleri kullanarak hem veri depolama hem de yapay sinir ağlarını gerçekleştirebilecek devre bileşenleri hazırlanması ve yeni iki boyutlu malzeme tasarımları ve yalıtkan manyetik ince katmanlar sayesinde bilgiyi mevcut transistörlerden en az 100 kat daha düşük enerjiyle okuma, yazma ve kalıcı depolama hedeflenmektedir. 

 

ERC Nedir?

Ufuk2020 Programı kapsamında Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council – ERC) Programı, öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası, yeni fikirler ve alışılmadık yenilikçi yaklaşımlar içeren projeleri 2.5 Milyon Avro’ya kadar olan bir bütçe ile desteklemektedir.

ERC hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Benzer Haberler