GIT13
  17 Aralık 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programları kapsamında yeni ve oldukça önemli Ufuk Avrupa Yatay Konuları (Horizon Europe Cross Cutting Issues) hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik olarak düzenlenmiştir. Etkinlikte Ufuk Avrupa yatay konuları içinde yer alan Etik ve Doğruluk alanlarına yönelik aşağıdaki yaklaşımlar incelenmiştir:

  • Ufuk Avrupa Yatay Konularına Yönelik Giriş
  • Bilim ve Sanayide Etik
  • Gelecekte ve Gelişen Teknolojilerde Etik
  • Ufuk Avrupa Proje Tekliflerinde Etik Kuralların Ele Alınması

Benzer Haberler