GIT-12
  01 Aralık 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programları kapsamında yeni ve oldukça önemli Ufuk Avrupa Yatay Konuları (Horizon Europe Cross Cutting Issues) hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmiştir. Etkinlik özelinde aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır.

  • Ufuk Avrupa kapsamında İletişim, Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı’na yönelik giriş
  • İletişim ve Proje Sonuçlarının Yayılım Stratejileri
  • Ufuk Avrupa'da Proje Sonuçlarının Kullanımı 

Benzer Haberler