health
  28 Haziran 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcıları hedefleyen bir tanıtım etkinliği niteliğindeydi. Etkinlik, Ufuk Avrupa’nın üç ana bileşeninden ikincisi olan Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet ile Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) ve Kanser Misyonu gibi sağlıkta daha ileri girişimler kapsamında yer alan 2021-2022 Sağlık konuları (Küme 1) üzerine odaklandı.

Genel Bilgilendirme Etkinliğinde;Ufuk Avrupa’nın Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı’na ek olarak, çalışma programı kapsamındaki anahtar stratejik oryantasyonları, beklenen etkileri ve ilgili çalışma programı hedeflerini tanıtmak üzere düzenlendi. Ayrıca, yeni Teklif Şablonu dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Çağrı ve Teklif Belgelerini de kapsadı.

Etkinlikte gerçekleşen oturumlar, katılımcıların Sağlık alanına ilişkin Ufuk Avrupa Programı Stratejik Planı'nın temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, Avrupa Birliği literatüründen derlenmiş sunumlar, eğitim materyalleri ve katılımcılar için faydalı şablonları içeren dokümanlar vasıtasıyla etkinliğin içeriği zenginleştirilmiştir.

 

Benzer Haberler