GEOLAB
  10 Mayıs 2023

GEOLAB'ın Üçüncü Teklif Çağrısı,  akademi, KOBİ ve endüstri arasındaki potansiyel kullanıcılara jeoteknik ve çevre mühendisliği alanlarındaki mükemmel araştırma tesislerine erişim fırsatı sunuyor. Ulusötesi Erişimi (Transnational Access)  ücretsizdir ve barındırma tesisinden teknik ve bilimsel destek içerir. Bu Çağrı, tüm uygun kuruluşlara, GEOLAB tesislerinden birinde barındırılacak bir deneme için teklif sunmaya davettir. Mevcut çağrının teması:  ' Daha iyi bir mühendislik tasarımına yol açan sayısal modelleme ve veri bilimindeki ilerlemeleri doğrulamak için deneyler'  olarak belirlenmiştir.

GEOLAB, enerji, su, kentsel ve ulaşım altyapısı sektöründe yapılacak araştırmalar için akademi ve endüstriden kullanıcıları en gelişmiş araçlarla donatan 11 tamamlayıcı kurulumdan oluşan kapsamlı bir paket sunar.

Program, Kullanıcı Gruplarına araştırma projeleri için tesislere ücretsiz erişim sağlar ve ayrıca seyahat ve harcırah masraflarını da (belirlenen sınırlar dahilinde) kapsar. Genel olarak bir ayı geçmemek üzere projeler için erişim sağlanır. Son teknoloji ölçüm cihazları, veri toplama ve işleme sistemleri ile kütüphane, bilgisayarlar ve internet erişimi gibi modern destek olanakları mevcut olacaktır. Ayrıca, misafir araştırmacılara ev sahibi enstitüdeki uzmanların yardım ve rehberliği ile bilimsel ve entelektüel bir ortam sunulmaktadır.

Teklif Çağrısı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvurmak istiyorsanız, lütfen GEOLAB web sitesini buradan ziyaret edin: 

Teklifler için son tarih 30 Eylül 2023, 23:59 CET'dir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınamaz. Öneriler, sonucunun 15 Ocak 2024'te açıklanması beklenen bir Kullanıcı Seçim Paneli tarafından gözden geçirilir.

Benzer Haberler