22 Haziran 2020

GEORISK projesi Ufuk2020 Programı Yenilenebilir Enerji 2018 çağrısı altında desteklenen bir AB projesidir. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanan bu proje ile jeotermal enerji yatırımlarında karşılaşılan jeolojik ve teknik risklere karşı risk sigorta programları (risk insurance schemes) geliştirilmesi planlanmaktadır.
2 Temmuz 2020 tarihinde ikinci düzenlenecek çalıştayın ana gündemi risk finansman mekanizmaları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususların belirlenmesidir. İnternet ortamında düzenlenecek bu etkinliğe yatırım, finans ve akademi temsilcileri davetlidir.

Etkinlik Tarihi: 2 Temmuz 2020, 14.00 - 16.00

Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf10KLc2WlgntFGxuj90PcOXPX6-hV1a_mRAChTghfqSSerw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Etkinliğe kayıt olunduktan sonra toplantı linki email yolu etkinlikten bir gün önce paylaşılacaktır.

Sorular için: ncpenergy@tubitak.gov.tr

Georisk Proje Web sayfası: https://www.georisk-project.eu/

Benzer Haberler