başlık
  30 Kasım 2022

Ufuk 2020’de pilot olarak uygulanmaya başlanan ve Ufuk Avrupa’da daha çok çağrıda kullanılacak olan götürü fonlama modeline yönelik yeni bir kılavuz Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. Kılavuzda götürü fonlama modeliyle hazırlanacak proje tekliflerinin sunma, değerlendirme ve hibe yönetim süreçlerinden bahsedilmiştir. Birçok noktada gerçek masrafların geri ödenmesi modeliyle benzerlik gösteren ve biten iş paketlerine göre ödemelerin yapılacağı götürü fonlama modelinde bitmeyen iş paketlerine yönelik ödemenin nasıl olacağı kılavuzda örneklerle anlatılmıştır. İlgili kılavuza linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Funding and Tender Opportunities Portal’da götürü (lump sum) fonlama modeline yönelik özel alan geliştirilmiş olup linkten erişim sağlanabilir.

Benzer Haberler