DUT
  23 Haziran 2022

2021-2027 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin destekleneceği Ufuk Avrupa Programı'nda şehirler konusundaki ortaklıklardan birisi karmaşık kentsel sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak çözümler sunmayı hedefleyen "Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT))" yapısıdır. DUT kapsamında şehirleri ilgilendiren sorunların; kentsel alandaki sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

DUT yapısı, Ufuk Avrupa Programı’nda kentsel sorunlara çözüm arayacak yegâne Ortak Fonlama yapısı olacaktır.

DUT kapsamında;

 1. “The Positive Energy Districts Transition Pathway -PED (Pozitif Enerji Geçiş Yolu)
 2. The 15-Minute Cities Transition Pathway- 15mC (15 Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu),
 3. The Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway- CUE (Döngüsel Kentsel Yenileyici Ekonomiler Geçiş Yolu)”

başlıkları altında projelerinin desteklenmesi beklenmekte olup çağrı takvimi henüz netleşmemiştir. DUT ortaklığı ilk çağrısının 2022 yılı ortalarında, ikinci çağrısının 2023 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır.  Proje çağrılarının 2028’e kadar her yıl açılması beklenmektedir.

DUT Ortaklığı 2022 yılı içinde açılacak çağrıları için hakemlik yaparak projeleri değerlendirecek uluslararası uzmanlar aramaktadır. Hakemlik için başvuruda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki linkten konularla ilgili uzmanlık ve bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.

Başvuru için link: https://forms.gle/hoG67j72wat7GPAJ6

*Form İngilizce olarak doldurulmalıdır.

 

Aşağıda geçiş yolları kapsamında çağrıların açılacakları konulara ilişkin önemsenen başlıklardan bazıları yer almaktadır.

Pozitif Enerji Bölgeleri (PED):

 • Enerji planlaması ve kentsel enerji sektörünün dönüşümünün kentsel planlama süreçlerine entegre edilmesi  
 • Enerji toplulukları
 • Sivil toplumun enerji dönüşümü
 • Esnek enerji stratejileri
 • Enerjide teknolojik değişimlerin entegrasyonu
 • Enerjinin sosyal konulara entegrasyonu  
 • Enerjide sürdürülebilirlik stratejileri konuları
 • Sürdürülebilir akıllı şehir stratejileri
 • Enerji geçişini destekleyen somut önlemler
 • Mevcut yapılarda enerji verimliliğinin değerlendirilmesi (imar kentsel güçlendirme/canlandırma)

 

 

15 Dakikalık Şehirler (15mC):

 • Şehir yönetimlerinin (şehir veya büyükşehir düzeyi belediye) veya kilit kamu hareketliliği sağlayıcılarının kural düzenlemeleri
 • Kentsel fonksiyonların ve servislerin 15 dakikalık mesafede erişilebilir olarak düzenlenmesi
 • Şehirlerin yeniden düzenlenmesi için strateji belirlenmesi
 • Bireysel mobilite
 • Mobilitenin kent dışı alanlarda ve banliyölerde düzenlenmesi
 • Sürdürülebilir mobilite
 • Kamusal alanın sürdürülebilir şekilde yeniden düzenlenmesi
 • Yük ve yolcu taşımacılığı
 • Şehir planlaması
 • Mobiliteye odaklanan sosyal bilimler

 

Döngüsel Kent Ekonomileri(CUE):

 • Kentsel Kaynakların döngüsel paylaşımı
 • Kentsel kaynak akışları
 • Doğa temelli çözümler
 • Kentsel gıda sistemleri
 • Çok işlevli kentsel yeşillendirme yaklaşımları
 • Sosyal uyum
 • Kentsel yaşanabilirlik
 • Eşitlik

 

Benzer Haberler