Hakemlik Çağrısı-Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership-SBEP)
  21 Mart 2023

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership-SBEP), üretken, dayanıklı ve sürdürülebilir bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçişi tasarlama, yönlendirme ve destekleme vizyonu ile oluşturulmuştur. Bu AB Ortaklığı, 2030 yılına kadar iklim-nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomi için gereken dönüşümü desteklemeyi; 2050 yılına kadar ise insanlar için sürdürülebilir bir okyanus için gerekli koşulları sağlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

SBEP 2023 çağrısı kapsamında beş öncelikli alan (Priority Area-PA) belirlenmiştir. Bu sayede, yenilikçi çözümler ve deniz ekosistemlerinde dayanıklılığın artırılması yoluyla mavi ekonominin güçlendirilmesi ve katılımın artırılması hedeflemektedir.

SBEP Ortaklığı 2023 yılı çağrısı kapsamında hakemlik yaparak projeleri değerlendirecek uluslararası uzmanlar aramaktadır. Hakemlik için başvuruda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki link üzerinden uzmanlık alanınıza göre bilgilerinizi paylaşabilir ve hakemlik yapmak istediğiniz alanı seçebilirsiniz. Bahse konu formun İngilizce dilinde doldurulması beklenmektedir.

Aday hakem başvuruları, SBEP Uluslararası Çağrı Sekretaryası tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Hakemlerin SBEP 2023 çağrıları kapsamında fonlanacak projelerde yer alması çıkar çatışmasına sebep olmaktadır. Çağrıda proje başvurusu yapmayı planlayan paydaşlarımızın bu hususu dikkate almaları tavsiye olunur.

Kayıt linki:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8r1N85S10PqioEikJ8qAtDuH9njAKjSNgIKUMLNQ0YmNunw/viewform?usp=sf_link

Başvuru için son tarih 28 Mart 2023! (Gerekmesi halinde tarih uzatılabilecektir)

Bahse konu hakem listesi öncelikli alanlar özelinde oluşturulacaktır. Bu sebeple, başvuru formunda yer alan aşağıdaki öncelikli alanlardan seçim yapmanız beklenmektedir. Aşağıda yer alan listeden birden fazla seçim yapmanız halinde alanlar arasında sıralama yapmanız gerekmektedir.

SBEP 2023 çağrısının içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Uluslararası Çağrı Dokümanını inceleyebilirsiniz!

Priority Areas (PA);

  • PA1-Planning and managing sea uses at the regional level

  • PA2-Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy

  • PA3-Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed

  • PA4-Green transition of Blue Food production

  • PA5-Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases at EU sea-basin scale and the Atlantic Ocean

 

Sorularınızı sbep@tubitak.gov.tr adresi üzerinden iletebilirsiniz.

SBEP Ortaklığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sayfasını inceleyebilirsiniz: https://bluepartnership.eu/ 

 

     

    Benzer Haberler