ufuk news
  30 Temmuz 2021

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş olan yeşil ve dijital geçişin sağlanması hedefi, enerji sistemleri üzerindeki dönüşümü de tetiklemiş ve söz konusu geçiş süreci, bu sistemlerde veri hacminin uygun şekilde artırılması ve yönetilmesi ile birlikte bu verilere erişimin sağlanıp toplum yararına kullanılmasını da beraberinde getirmiştir.

Diğer taraftan, politik bağlamda ise, Avrupa Komisyonu, veri erişimi ve kullanımı konusunda pratik, adil ve net kurallara sahip, yenilikçi veri paylaşımını sağlama ve küresel rekabet gücünü sağlayıcı tek bir pazar kurma amacıyla, “A European strategy for data” stratejisini geçtiğimiz yıl kabul etmiştir. Söz konusu strateji belgesinde ortak bir Avrupa enerji veri alanı da dâhil olmak üzere Avrupa sathında 9 sektörel veri alanının oluşturulmasının da destekleneceği belirtilmektedir. Dilerseniz Strateji belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda anılan mevcut politika ve öncelikler çerçevesinde, İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında, HORIZON-CL5-2021-D3-01-01: Establish the grounds for a common European energy data space adlı çağrıya çıkılmıştır.

Çağrı Başlığı kapsamında sunulacak proje önerilerinde, enerji verilerine erişimi ve kullanımı sağlayan aşağıdaki özelliklere sahip bir Avrupa Enerji Veri Alanının geliştirilmesi, doğrulanması ve gösterilmesi (demonstrate) istenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu çağrı kapsamında sunulacak olan proje önerilerinde yer alması istenen başlıca unsurlar:

 • Bilgi alışverişi için ara yüzler ( API'ler, bağlayıcılar) sunulmalı ve birlikte çalışabilir açık standartlara yer verilmeli,
 • Verilerin; müşteri odaklı, güvenli ve güvenilir bir şekilde daha güçlü kullanılabilirliğini ve sektörler arası paylaşımını teşvik eden öncü yenilikçi çözümlere yer verilmeli,
 • Tüm enerji değer zincirini kapsayan, mümkün olduğunca çok veriyi birbirine bağlayan ve erişilebilir kılan, araçlar ve standartlar sağlayan ortak bir Avrupa Enerji Veri Alanının kurulması desteklemeli,
 • Şebekenin farklı seviyelerinde veya dışında, Dijital İkiz Teknolojisine yer verilmeli,
 • Aynı çağrı kodu ile desteklenen diğer projelerde geliştirilen veri alanı çözümlerinin bir arada çalışabildiğini gösterilmeli.

Projeden elde edilen sonuçların, aşağıda yer alan hususlara katkı sağlaması istenmektedir:

 • Veri platformlarının verimli şekilde bir arada çalışması,
 • Veri paketleri, arayüzler, protokoller, platformlar ve prosedürlerle ilgili açık standartlardan yararlanan Enerji Veri Alanları uygulamalarının gösterilmesi,
 • Enerji geçişini destekleyen yeni dijital çözümler ve hizmetlerin sağlanması,
 • Enerji hizmetleri konusundaki veri paylaşımı hususunda tüketiciler nezdinde kabulün ve katılımının artırılması,
 • Enerji verilerinin hazır ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi,
 • Yeni piyasa rollerinin, piyasa katılımcılarının ve enerji topluluklarının etkinleştirilmesi.

19 Ekim 2021 tarihinde kapanacak olan çağrıya ilişkin güncel detaylara Avrupa Komisyonu Funding and Tenders  Portalında yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, etkinlik son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir.

Son olarak, 5-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu uzmanları tarafından, Küme 5 özelindeki çağrılara ilişkin önemli bilgilere yer verilen Ufuk Avrupa Küme 5 Bilgi Günü Etkinliği kapsamında HORIZON-CL5-2021-D3-01-01: Establish the grounds for a common European energy data space çağrısı ve diğer çağrılara ilişkin video kayıtlarına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu çağrı veya diğer çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunun doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Benzer Haberler