calls
  27 Temmuz 2023

Sağlık alanındaki araştırma ve yenilik projelerine fon sağlayan bir kamu-özel sektör kurumsallaşmış ortaklığı olan Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) tarafından IHI-4 ve IHI-5 çağrıları yayımlanmıştır.

IHI çağrılarına başvuru yaparak, sağlık alanında çığır açıcı, disiplinlerarası ve sektörler arası araştırma ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirecek iş birlikleri kurabilir, hasta odaklı bir araştırma ekosistemine dahil olarak, hastalar ve toplum için somut fayda yaratacak proje ekiplerinde yer alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Kurulacak olan konsorsiyumlarda, akademisyenler, sanayi sektör temsilcileri, KOBİ’ler, hasta grupları, hasta organizasyonları, klinisyenler, düzenleyiciler, yasal uzmanlar, politika yapıcılar gibi birçok aktör yer alabilmektedir.

IHI-4 Çağrısı (HORIZON-JU-IHI-2023-04-02-two-stage):

İki aşamalı, RIA, İlk aşama son başvuru tarihi: 08 Kasım 2023

IHI-5 Çağrısı (HORIZON-JU-IHI-2023-05):

Tek aşamalı, RIA, son başvuru tarihi: 16 Ocak 2024

Bilgi Günü ve Pitching Oturumu:

IHI 4 ve 5. çağrılarına yönelik olarak 19-29 Haziran tarihleri arasında bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik kapsamında çağrıların kapsamı, başvuru süreçleri ve başvuru dokümanlarında finansal kısımların hazırlanmasına yönelik sunumlar yapılmış ve pitching (sunum yapma) oturumu gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte yapılan sunumlara ve kayıtlara link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca ortak bulma platformu üzerinden birebir toplantılar yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Toplantı ayarlamalarını nasıl yapacağınızı gösteren sunuma ise buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Bilgileri, Başvuru Dokümanları ve Ortak Bulma Süreci:

Çağrı dokümanlarına, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ve ortak bulmak için yönlendirici bilgilere IHI sayfasından ulaşabilirsiniz.

Çağrılarla ilgili basın bültenine buradan erişebilirsiniz.

Benzer Haberler