res
  21 Temmuz 2023

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından desteklenen COMBACTE-CARE projesi kapsamında yeni bir ilaç kombinasyonun antibiyotiğe dirençli bakterilerle mücadelede başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

Antibiyotiklere dirençli bakteriler, Avrupa genelinde yaklaşık 33 000 ölüme sebep olmakta ve tedavinin yıllık toplumsal maliyeti 1.5 milyar Avroyu bulmaktadır. Dünya genelinde ise sadece 2019 yılında tahmini 1.27 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Bu duruma çözüm bulunması için antibiyotik direnci konusunda bilimsel araştırmaların devam etmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bir kamu özel sektör ortaklığı olan IMI Ortaklığı tarafından desteklenen COMBACTE-CARE projesi kapsamında, en tehlikeli antibiyotiğe dirençli bakterilerden birisi olan Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae’ye (KDE) karşı aztreonam ve avibactam (ATM-AVI) ilaç kombinasyonunun Faz-3 araştırmalarda başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Araştırmaya ait sonuçların, bilimsel makale olarak yayımlanması ve sonrasında Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ruhsat başvurusunda bulunması planlanmaktadır.

Konuya ilişkin bilgi ve desteklenen projelere link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Benzer Haberler