IHI Pool
  11 Temmuz 2023

Hastaların ve hasta bakım hizmeti veren kişilerin araştırma süreçlerinin tüm safhalarında yer almalarının önemi son yıllarda daha çok anlaşılmaktadır. Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) bu kişilerin kendi bakış açılarını, tecrübelerini ve deneyimlerini ortaya koymalarına imkan tanımak ve bu yolla IHI aktivitelerine destek vermelerini sağlamak amacıyla IHI-Hasta Havuzunu oluşturmuş bulunmaktadır.

IHI-Hasta Havuzu 2026 yılına kadar faaliyet gösterecek olup, halihazırda 25 ülkeden 120 kişi bu havuzda yer almaktadır. Havuzda yer alan kişiler, IHI proje sonuçları hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek ve IHI süreçlerinde (örneğin; proje toplantıları, bilimsel toplantılar, webinarlar ve eğitimler vb.) yer alabileceklerdir. Ayrıca proje başvuru değerlendirme süreçlerinde de yer alabilecekler ve devam eden proje sonuçlarının tartışıldığı süreçlere katkı sağlayabileceklerdir.  

Konuya ilişkin sunum ve webinara linkler üzerinden erişebilirsiniz.

Aylık olarak yayımlanan IHI Bültene buradan üye olarak, IHI çağrılarını ve faaliyetlerini yakından takip edebilirsiniz.

Benzer Haberler