IHI
  11 Temmuz 2023

Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) ortaklığı tarafından desteklenen IDERHA projesi kapsamında ileri evre akciğer kanserinin tanı ve tedavisine yönelik büyük verinin kullanılması planlanmaktadır.

Akciğer kanseri, her yıl Avrupa genelinde 400 000 kişinin ölümüne sebep vermekte ve kanser kaynaklı ölümlerin %20’sini teşkil etmektedir. Hastaların yaklaşık olarak yarısında tanının ancak hastalığın ileri evresinde konuluyor olması akciğer kanserindeki en önemli sorunlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yapay  zeka, sağlık bakım süreçlerinde önemli dönüşümleri gerçekleştirme ve yeni tedavilerin araştırılması süreçlerini hızlandırma potansiyeline sahiptir. Ancak, farklı dijital teknolojilerden elden edilen, klinik araştırmalardan ve rutin klinik süreçlerden toplanan sağlık verilerinin tamamına ulaşılması, bu verilerin birleştirilmesi ve analizinde ciddi zorluklar yaşanmaktadır.

IDERHA projesi kapsamında ileri evre akciğer kanserinin tanı ve tedavisi için farklı tip verilerin analizini ve birleştirilmesini kolaylaştıracak bir açık sağlık veri platformu oluşturulacaktır. Bu platform sayesinde çoklu veri kaynakları ile bağlantı kurularak, bu veriler kritik noktalardaki kişilerin kullanımına açılacaktır. IDERHA projesinin devamında diğer hastalıklar için de benzer platformların oluşturulması amaçlanmaktadır.   

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere link üzerinden erişebilirsiniz.

Benzer Haberler