İklim Değişikliğine Uyum Misyonu 2022 Yılı Çağrıları Başvuru Sonuçları Açıklandı!
  23 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı, İklim değişikliğine Uyum Misyonu bileşeni altında yer alan 2022 yılı çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 12 Mayıs 2022 ve 27 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruları açık kalan rekabetin yüksek olduğu 6 çağrı başlığı kapsamında 883 kurum/kuruluş 43 proje ile rekabet etmiş ve 12 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizden 5 kuruluşumuzun yer aldığı 1 proje desteklenmiş, toplamda 1 510 850 Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projeye ilişkin detaylar aşağıdadır:

CARDIMED - Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean Region

“HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06: Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature based solutions in the systemic transformation” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 51 ortak yer almakta olup bu kapsamda, Akdeniz biyocoğrafik bölgesinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç geliştirilmesi, doğa temelli çözümler değer zincirinde yer alan aktörlere destek sağlanması, dijital altyapı aracılığıyla vatandaş katılımının artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu projede;

  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje ortağı
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdoğa A.Ş, proje ortağı
  3. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, proje ortağı
  4. Doğa Derneği, proje ortağı ve
  5. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, proje ortağı olarak yer almaktadır.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ufuk Avrupa Programı Türkiye koordinasyon ofisinde görev yapmakta olan Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi Ulusal İrtibat Noktaları olarak kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Benzer Haberler