İklim Değişikliğine Uyum Misyonu-Misyon Sözleşmesi başvuru tarihi uzatıldı
  16 Kasım 2022

İklim Değişikliğine Uyum Misyon sekreterliği, bölgelerin ve toplulukların ilgi beyanlarını belirlemek amacıyla bir anket çalışması başlatmıştır. Misyon Anketine verilen cevaplar ve kanıtlar aracılığıyla ilgi beyanları değerlendirilecektir. 

Misyon Sözleşmesinin bağlayıcılığı olmamakla birlikte Sözleşmeyi imzalayarak iklim değişikliği uyum hedeflerine ulaşmak için diğer imza sahipleri ile işbirliği niyetini beyan etmiş olursunuz.

Söz konusu Misyon Anketi, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu’na ilgi beyanı konusunda bölgelerden ve topluluklardan gelen potansiyeli değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda anketin, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamada AB’deki yerel ve bölgesel yetkililerin yaşadıkları temel sorunları ve zorlukları da ortaya koyması beklenmektedir.

Haziran 2022'de duyurusu yapılan anket başvurularının 25 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılması haberi Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılmıştır. Anket sonuçlarının ise Ocak 2023 tarihinde ilan edilmesi beklenmektedir.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Haberler