İklim Değişikliğine Uyum Misyon Sözleşmesi İmzalayıcıları ve Misyon Dostlarına Yönelik Koordinasyon Toplantısı
  07 Aralık 2022

Güncelleme/Uyarı (09.12.2022): Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklama neticesinde etkinliğin yalnızca "Misyon Sözleşmesini İmzalayanlar" ile "Misyon Dostlarına" yönelik olduğu belirtilmiştir !

İklim Değişikliğine Uyum Misyonu sözleşmesini imzalayanlar ile Misyon Dostlarına yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından 26 Ocak 2023 tarihinde Brüksel’de hibrit bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinlikte yerel ve bölgesel otoritelerin bir araya getirilmesi ile;

  • Mission Implementation Platform’un sözleşme imzalayıcılarına tanıtılması,
  • İmzacılar ile Mission Board üyeleri arasında bilgi akışının sağlanması,
  • “Community of Practice” oluşumunun açılışının yapılması,
  • Sözleşme başvurularında yer alan bölgesel/yerel otorite katkılarının ele alınması ve
  • Yerel ve bölgesel ölçekte karşılaşılan zorlukların dile getirilmesi (finansman, halkın katılımı, verilere erişim vb.) hedeflenmektedir.

Avrupa saati ile 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin gündemi ve kayıt işlemleri için tıklayınız.

Toplantıya katılım kurum/kuruluş bazında azami 2 kişi ile sınırlandırılmış olup eş zamanlı olarak çevrimiçi erişim olanağı sağlanacağı belirtilmektedir.

Kayıt için son tarih: 16 Aralık 2022!

 

*Taslak gündem aşağıda yer almaktadır ("Doküman İndir")

DÖKÜMAN İNDİR

Benzer Haberler