Gorsel
  12 Haziran 2023  - 12 Haziran 2023

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunun 2021 yılında açtığı ilk çağrı grubundan; “HORIZON-MISS-2021-CIT-01-01 — Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities” çağrısı altında desteklenmeye hak kazanan, TÜBİTAK’ın da bir ortak olarak konsorsiyumunda yer aldığı “CAPACITIES: Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission” projesi Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanmış bir koordinasyon ve destek eylemidir. Proje ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin kentsel iklim-nötr dönüşümlerine yönelik kapasite geliştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Proje, ulusal ağlar ve yönetim yapılarının kurulması ve şehirler misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kamu kuruluşlarını destekleyerek kolaylaştırıcı koşullar ve önlemlerin getirilmesini amaçlanmaktadır. 

CAPACITIES Projesi tarafından 12 Haziran 2023’te Türkiye saati ile 15:30-17:00 arasında "İklim Nötr Şehirler İçin Sera Gazı Emisyonları Verilerinin İzlenmesi Ve Raporlanması Konusunda Ulusal Aktörlerin Daha Fazla Dahlini Sağlamak Adına Yapılabilecekler" başlığı özelinde ilgili tüm paydaşların katılımına açık bir web semineri gerçekleştirilecek olup; toplantı kapsamında sera gazı emisyonları verilerinin izlenmesi ve raporlanması hususunda şehirler için mevcut engeller ve zorluklar ile bu alıştırmanın temel fırsatları ve faydaları hakkında fikir alışverişleri de gerçekleştirilecektir. Ulusal ve yerel perspektiflerden sera gazı emisyon verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve yönetildiği, izleme ve raporlamanın nasıl yapıldığı ele alınacaktır. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kapsamlı ve entegre bir sera gazı emisyonu veri yönetiminin, hem şehirlerin hem de ülkelerin iklim nötrlüğünü daha hızlı elde etmesine nasıl yardımcı olabileceği konusu tartışılacaktır.

Etkinliğe; sera gazı emisyonları verilerinin izlenmesi ve raporlanmasında çalışan ve tartışmalara katkıda bulunmak isteyen araştırmacılarımız, firmalarımız, kamu kurum ve belediyelerimiz ile ilgili tüm paydaşlarımız davetlidir.

Katılım için kayıt zorunlu olmayıp ilgili Zoom linkinden katılım sağlanabilir: https://us02web.zoom.us/j/89619273046

 

Benzer Haberler