04 Aralık 2017

İleri düzey araştırmanın, yenilikçi ilaçlarla hastalara ulaşmasını sağlamak ve ilaç geliştirmedeki zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa Komisyonu ve Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu‘ nun (EFPIA) oluşturduğu bir kamu-özel sektör ortaklığı olan Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI-2) 13.Çağrısı açıldı. Çağrılar iki aşamalı olup, ilk aşama 28 Şubat 2018 tarihinde kapanacak.

Notlar:

Çağrıların detaylı içerikleri için tıklayınız

Çağrıların webinarlarına katılmak için tıklayınız

Ortaklık arayışı ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız

 

Benzer Haberler