Ufuk Avrupa bilgi Günü
  03 Mart 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü 1 Mart 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Hibrit olarak gerçekleşen ve yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlik, TÜBİTAK Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Çağrı YILDIRIM’ın açılış konuşması ve sunumları ile başladı. YILDIRIM sunumunda, 2021-2027 yıllarını kapsayan, 95,5 Milyar Avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa’nın, 8. Çerçeve Programı olan Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olduğunu ancak program kapsamında bazı değişikliklerin yer aldığını ve bazı yeni koşulların eklendiğini belirtti. Etkinlik kapsamında, Programda meydana gelen değişiklikler ve yeni dönem ile ilgili gerekli tüm bilgilerin en temel seviyeden orta seviyeye kadar uzmanlar tarafından sunulacağını dile getirdi. YILDIRIM’ın sunumu akabinde Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi Fikri Mülkiyet Hakları, Hukuk ve Finans uzmanı Odysseas SPYROGLOU projenin genel çerçevesine değindi ve Ufuk Avrupa hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmak üzere sözü, projenin eğitim koordinatörü Adamantios KOUMPİS’e bıraktı. Etkinlikte Ufuk Avrupa kapsamında yayınlanan Çalışma Programları’nın içeriğine dair bilgi paylaşımında bulunuldu ve katılımcılara çeşitli başarı hikâyeleri üzerinden pratik bilgiler verildi. 

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günleri
Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinlikleri, Çerçeve Programları konusunda az deneyime sahip veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkında tüm bilgileri sunmaktadır.  Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif Çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar sunar. Bilgi Günleri kapsamında, fiziksel ve çevrim içi katılımcıların yer alacağı bir sonraki etkinlik duyurusu için https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlara ve etkinlik kaydına, sayfasından erişebilirsiniz.
 

Benzer Haberler